Чси Имоти > Белоградчик > Двустаен апартамент

ЧСИ Белоградчик

Всички имоти Двустаен апартамент в Белоградчик от ЧСИ

Няма резултати за Двустаен апартамент в Белоградчик, вижте резултати за Двустаен апартамент в окръжен съд Видин

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 23200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 56 кв.м.

ул. “Железничарска“ № 5, вх. А, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Видин
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.972.18.1, в сграда № 18 разположена в ПИ с идентификатор 10971.502.972, представляващ двустаен тухлен апартамент със застроена площ ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 35280.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 79 кв.м.

гр.Видин, ж.к. „Георги Бенковски“, бл.6/шест/, вх В, ет.3
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.23.9.18, представляващ двустаен тухлен Апартамент № 22/двадесет и две/, находящ се в гр.Видин, ж.к. „Георги Бенковски“, бл.6/шест/, в ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 37008.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 85 кв.м.

гр.Видин, ж.к.Петко Каравелов бл.1, ет.5, ап.14
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 2020-04-10
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.259,представляващ двустаен тухлен апартамент със застроена площ от 85.33 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение №11 с площ от 9.00 ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 28080.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

ж.к. " Крум Бъчваров", бл. 3,вх.Б,ет.2,ап.24
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 38880.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

ж. к." Гео Милев', бл. 17, вх. Г, ет.2, ап.66
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 28080.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

ж.к. "Крум Бъчваров", бл.3, вх. Б, ет.2,ап.24
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 23680.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

ж.к. " Крум Бъчваров" бл. 7, вх.В, ет.6,ап.49
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 44000.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 85 кв.м.

ж.к. "Петко Каравелов",бл.5, ет.5,ап.14
Окръжен съд: Видин
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 55200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 74 кв.м.

ул.”Хан Аспарух” №20, вх.А, ет.1, ап.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 2020-02-28
-Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.607.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971 ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 21600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 59 кв.м.

ж.к. " Гео Милев", бл. 17, вх. В, ет.1, ап.42
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 20240.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 58 кв.м.

ж.к. " Гео Милев", бл. 20, вх. г, ет.6, ап.78
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.02.2020 до 05.03.2020
Обявяване на: 2020-03-06
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 20736.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 57 кв.м.

ГР. ВИДИН, Ж.К ХИМИК, БЛ.23, ЕТ.7, АП.34
Окръжен съд: Видин
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.502.615.1.34, ДВУСТАЕН ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, НАМИРАЩ СЕ В СГРАДА №1, РАЗПОЛОЖЕНА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.502.615, ЖИЛИЩЕ - ДВУ ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 28800.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 59 кв.м.

ж. к. „Химик“, бл. 2, ет. 4, ап. 14
Окръжен съд: Видин
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.718.1.14 в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.502.718, представляващ двустаен тухлен апартамент със застрое ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 20808.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 63 кв.м.

ж. к. " Химик , бл. 8, вх. Б,, ет. 9, ап. 76
Окръжен съд: Видин
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 23400.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 56 кв.м.

ул. “Железничарска“ № 5, вх. А, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Видин
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.972.18.1, в сграда № 18 разположена в ПИ с идентификатор 10971.502.972, представляващ двустаен тухлен апартамент със застроена площ ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 25920.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

гр.Видин, ж.к.”Крум Бъчваров” бл.№2, Вх.А, ет.5, ап.15
Окръжен съд: Видин
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.504.28.2.15 в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.504.28 представляващ двустаен панелен апартамент с разширена ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 24800.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 55 кв.м.

ж.к Крум Бъчваров , бл. №14, вх. Г, ет. 7, ап. 93
Окръжен съд: Видин
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Самостоятелен обект в сграда с индетификатор 10971.504.10.3.93, съгласно кадастралнтана карта на кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин, одобрени със Заповед РД-18-5 ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 5404.32 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 74 кв.м.

гр.Видин, Северна Промишлена зона ет.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.512.195.18.1 в сграда №18 разположена в ПИ с идентификатор 10971.512.195 с адм.адрес гр.Видин, Северна Промишлена зона ет.1, местността Н ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 34800.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 84 кв.м.

гр.Видин, ж.к.Александър Стамболийски бл.№2, вх.А, ет.5, ап.13
Окръжен съд: Видин
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.50.2.13 в сграда №2 разположена в ПИ с идентификатор 10971.506.50 представляващ двустаен тухлен апартамент със застроена площ 83.8 ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 39200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 79 кв.м.

гр.Видин, ж.к. „Георги Бенковски“, бл.6/шест/, вх В, ет.3
Окръжен съд: Видин
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.23.9.18, представляващ двустаен тухлен Апартамент № 22/двадесет и две/, находящ се в гр.Видин, ж.к. „Георги Бенковски“, бл.6/шест/, в ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 26400.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 62 кв.м.

ж. к. „Крум Бъчваров“, бл. 21, вх. Г, ет. 8, ап. 83
Окръжен съд: Видин
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.504.153.5.83 в сграда №5 разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.504.153 представляващ двустаен панелен апартамент със застроен ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 28080.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 65 кв.м.

ул. „Княз Борис І“ № 33, ет. 3, ап. 13
Окръжен съд: Видин
Срок: 16.12.2019 до 16.01.2020
Обявяване на: 2020-01-17
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.501.144.1.13 в сграда № 1 разположена в ПИ с идентификатор 10971.501.144 представляващ двустаен тухлен апартамент със застроена площ 65,0 ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 21744.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 76 кв.м.

ж.к." Крум Бъчваров",бл.7,вх.В,ет.6,ап.49
Окръжен съд: Видин
Срок: 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 2020-01-10
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 25200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 55 кв.м.

р.Видин, ж.к.”Крум Бъчваров” блок № 22, Вх.Д, ет.1, ап.94
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.504.201.2.94 в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.504.201 представляващ двустаен панелен апартамент със застро ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 13200.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 55 кв.м.

ж. к. „Васил Левски“, бл. 4, вх. А, ет. 14, ап. 83
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.153.1.83 в сграда № 1 разположена в ПИ с идентификатор 10971.505.153 представляващ двустаен тухлен апартамент със застроена площ 55. ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 50400.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 74 кв.м.

ул.”Хан Аспарух” №20, вх.А, ет.1, ап.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.607.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971. ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 50400.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 74 кв.м.

ул.”Хан Аспарух” №20, вх.А, ет.1, ап.1
Окръжен съд: Видин
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.607.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971. ...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 46008.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 85 кв.м.

ж.к. Петко Каравелов, бл.5,ет.5,ап.14
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 23120.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 63 кв.м.

ж.к." Химик"бл.8,вх, Б, ет.9
Окръжен съд: Видин
Срок: 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 2019-12-06
...

Двустаен апартамент ВИДИН

Двустаен апартамент ВИДИН

Цена: 23040.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 57 кв.м.

ГР. ВИДИН, Ж.К ХИМИК, БЛ.23, ЕТ.7, АП.34
Окръжен съд: Видин
Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 2019-11-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.502.615.1.34, ДВУСТАЕН ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ, НАМИРАЩ СЕ В СГРАДА №1, РАЗПОЛОЖЕНА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10971.502.615, ЖИЛИЩЕ - ДВУ ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти белоградчик имоти белоградчик