Хотел в Равново за 335568.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Равново > Хотел

Хотел в Равново

Допълнителна информация

  Начална цена: 335568.00 лв.
  Окръжен съд: Велико Търново
  Квадратура: 889 кв.м.
  Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
  Обявяване: 2019-12-11
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Равново
Всички имоти на ЧСИ

Поземлен имот с идентификатор 61217.202.70, област Велико Търново, община Златарица, с. Равново, п.к. 5089, № 3, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1825 кв.м., стар номер 70, квартал 10, парцел II, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-68/16.10.2015 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК и построените в него: западна сграда с идентификатор 61217.202.70.1, област Велико Търново, община Златарица, с. Равново, п.к. 5089, ул. . № 3, вид собс тв. Частна, функц. предн. Хотел, брой етажи 3, застроена площ 87 кв.м.; южна сграда с идентификатор 61217.202.70.2, област Велико Търново, община Златарица, с. Равново, п.к. 5089, ул. . № 3, вид собств. Частна, функц. предн. Хотел, брой етажи 2, застроена площ 258 кв.м.; северна сграда с идентификатор 61217.202.70.3, област Велико Търново, община Златарица, с. Равново, п.к. 5089, ул. . № 3, вид собств. Частна, функц. предн. Хотел, брой етажи 1, застроена площ 97 кв.м, РЗП 889 кв.м. Има издадени строителни книжа и удостоверение за въвеждане в експлоатация само за южна сграда с идентификатор 61217.202.70.2. Началната цена, от която ще започне наддването на публичната продан, е в размер на 335 568.00 лв. /триста тридесет и пет хиляди петстотин шестдесет и осем лева/.

Продава Хотел в Равново за 335568.00 лв. на търг от ЧСИ