Тристаен апартамент в Банско за 73862.70 лв.

Имоти > Имоти от чси Банско > Тристаен апартамент

Тристаен апартамент в Банско

Допълнителна информация

  Начална цена: 73862.70 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 97 кв.м.
  Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
  Обявяване: 2019-09-27
  Адрес: ул. „Иконом Чучулайн”
  ЧСИ: Георги Цеклеов
  Телефон: 0747 – 80809; 0 888 - 975 144
  Email: georgitsekleov@abv.bg

Всички имоти за Банско
Всички имоти на ЧСИ Георги Цеклеов

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02676.501.3876 (две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди осемстотин седемдесет и шест), гр. Банско, общ. Банско, обл, Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, адрес: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Иконом Чучулайн", с площ: 799 кв. м. (седемстотин деветдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на тери торията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 3876 (три хиляди осемстотин седемдесет и шест), квартал: 240 (двеста п четиридесет), парцел: I (едно), VI (шест), при съседи: 02676.501.3880, 02676.501.3874, 02676.501.4540, 02676.501.4582. Имотът се намира в гр.Банско, с административен адрес ул."Иконом Чучулайн". Това е зона в югозападната част на гр.Банско, кв.Глазне. Районът е застроен предимно с хотели. Районът е с напълно изградени елементи на инженерната инфраструктура. Транспортната достъпност е много добра - асфалтирана улична мрежа. В близост няма стопански или производствени дейности с рисков характер, които да предизвикват замърсяване на околната среда. Имотът е в зона без социален риск, в курортна зона. 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3876.1.24 (две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди осемстотин седемдесет и шест, точка, едно, точка, двадесет и четири), гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: КД - 14 - 01 - 126/03.02.2012 на НАЧАЛНИК НА СГКК -БЛАГОЕВГРАД, адрес: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Иконом Чучулайн", ет. - 1 (минус едно), самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.3876 (две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди осемстотин седемдесет и шест), предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ: 258 кв. м. (двеста петдесет и осем квадратни метра), прилежащи части: 27 (двадесет и седем) кв. м. ид. ч. от общите части на сградата и съответните ид. ч. от пр. на строеж, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: няма и над обекта: 02676.501.3876.1.3, 02676.501.3876.1.23, 02676.501.3876.1.4, 02676.501.3876.1.1, 02676.501.3876.1.2. Функционално разпределение: Обектът се намира в сутерена на сградата. Подходът е посредством вътрешна вита стълба. Състои се от основна зала за посетители, бар, кухня, складови помещения, съблекални за персонал, санитарни помещения. В основната търговска зала подът е с теракот, стените са с мазилка и боя и каменна облицовка, таванът е с дървена обшивка. В кухнята и складовите помещения подът е с теракот, стените с фаянс, таванът с мазилка и боя. Някои от складовите помещения са с бетонова настилка на пода, мазилка на стени и тавани. 3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3876.1.8 (две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди осемстотин седемдесет и шест, точка, едно, точка, осем), гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: КД - 14 - 01 - 126/03.02.2012 на НАЧАЛНИК НА СГКК - БЛАГОЕВГРАД, адрес: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Иконом Чучулайн", ет. 1 (едно), ап. 8 (осем) самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.3876 (две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди осемстотин седемдесет и шест), предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ: 96.60 кв. м. (деветдесет и шест цяло и шестдесет стотни квадратни метра), прилежащи части: 14.50 (четиринадесет цяло и петдесет стотни) кв. м. ид. ч. от общите части на сградата и съответните ид. ч. от пр. на строеж, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 02676.501.3876.1.22, под обекта: 02676.501.3876.1.23 и 02676.501.3876.1.4. Обектът се намира на първи жилищен етаж, над партерен. Състои се от входно антре, дневна с кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, две тераси. Довършителни работи: Във входното антре и кухненския бокс подът е с текарокт, в стаите подът е с ламинат. Стените и таваните са с шпакловка и латекс. Монтирана е прозоречна кафява ПВЦ дограма със стъклопакет. Входната врата и интериорните врати са МДФ. Банята с тоалетна е с фаянс, теракот и монтирана санитария. Терасите са с теракот на пода, дървен декоративен парапет. Сградата, в която се намират имотите е сравнително ново строителство - традиционно монолитно, с носещи стоманобетонови елементи, оградни и преградни тухлени стени; многоскатен покрив, покрит с керемиди. Фасадата е в традиционния за Банско стил - комбинация от мазилка, каменна облицовка и дървена обшивка. Общи части - подът е с теракот, стени и тавани с шпакловка и латекс, стълбището е с парапет от ковано желязо. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.

Продава Тристаен апартамент в Банско за 73862.70 лв. на търг от ЧСИ