Чси Имоти > Банско >

ЧСИ Банско

Всички имоти в Банско от ЧСИ

Двустаен апартамент Банско

Цена: 45991.44 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 66 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
...

Двустаен апартамент Банско

Двустаен апартамент Банско

Цена: 50047.20 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 71 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
...

Други Банско

Цена: 261928.40 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 301 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 2019-10-17
НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ ПАРТЕР, разположен на кота +-0,00м, със застроена площ от 300,77кв.м., състоящ се от: търговски обект (магазин за промишлени стоки) с обща площ от 195,03кв.м., ...

Заведение Банско

Цена: 208000.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 354 кв.м.

М. "СТРАГИТЕ", УЛ. "БАНСКО" № 1, ЕТ. -1, АПАРТХОТЕЛ "УАЙТУУД ЛОДЖ"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 02676.156.21.1.74 /нула, две, шест, седем, шест, точка, едно, пет, шест, точка, две, едно, точка, едно, точка, седем, четири/ по кадастралнат ...

Етаж от къща Банско

Етаж от къща Банско

Цена: 39600.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 0 кв.м.

УЛ. "РОДОПИ" № 22, ЕТ. 2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 02676.501.2292.1.2 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди двеста деветдесет и две, точка, ...

Етаж от къща Банско

Етаж от къща Банско

Цена: 47520.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 0 кв.м.

УЛ. "РОДОПИ" № 22
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02676.501.2292 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди двеста деветдесет и две/ по кадастралната карта и к ...

Етаж от къща Банско

Цена: 16440.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 78 кв.м.

УЛ. "ЯНЕ САНДАНСКИ" № 6, ЕТ. 3, АП. 4
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
1/2 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 02676.501.1158.2.4 /нула две шест седем шест точка пет ...

Етаж от къща Банско

Етаж от къща Банско

Цена: 16520.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 78 кв.м.

УЛ. "ЯНЕ САНДАНСКИ" № 6, ЕТ. 1, АП. 2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
1/2 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 02676.501.1158.2.2 /нула две шест седем шест точка пет ...

Парцел Банско

Парцел Банско

Цена: 18400.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 349 кв.м.

УЛ. "ЯНЕ САНДАНСКИ" № 6
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
1/2 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен номер 02676.501.1158 /нула две шест седем /шест точка пе ...

Едностаен апартамент Банско

Цена: 26730.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 35 кв.м.

УЛ.НАЙДЕН ГЕРОВ 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 02676.501.3004.1.39 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест точка петстотин и едно точка три хиляди и четири точка едно то ...

Други Банско

Други Банско

Цена: 0.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 0 кв.м.

гр. Банско, м. „Асаница”, вx.”D”, ет.З, ап. 3-11
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.155.115.1.98, гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-8 ...

Хотел Банско

Хотел Банско

Цена: 8175917.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 5934 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 04.09.2019 до 04.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
І. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР: 02676.17.113, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване с площ от 5 934,00кв.м., ЕКАТТЕ: 02676 ...

Двустаен апартамент Банско

Цена: 35064.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 61 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
Апартамент с административен № А16 /буква А, шестнадесет/ и номер по архитектурния проект №6 /шест/, находящ се на 1 /първи/ жилищен етаж на кота +3.56 /плюс три цяло и петдесет и шест сто ...

Земеделски имот Банско

Земеделски имот Банско

Цена: 10862.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 1362 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
3). Поземлен имот с идентификатор: 02676.3.221, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 91, по кадастралната карта на гр.Банско, с площ: 1 362,00кв.м. Трайно предназначение на територията: Зем ...

Земеделски имот Банско

Цена: 16425.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 1881 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
2). Поземлен имот с идентификатор: 02676.5.76, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 91, по кадастралната карта на гр.Банско, с площ: 1 881,00кв.м. Трайно предназначение на територията: Земе ...

Земеделски имот Банско

Земеделски имот Банско

Цена: 36994.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 3003 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
1). Поземлен имот с идентификатор: 02676.91.71, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 91, по кадастралната карта на гр.Банско, с площ: 3 003,00кв.м. Трайно предназначение на територията: ...

Производствен имот Банско

Производствен имот Банско

Цена: 95597.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 1294 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 02676.31.22, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 31, по кадастралната карта на гр.Банско, с площ: 1 294,00кв.м. Трайно предназначение на територията: Земедел ...

Двустаен апартамент Банско

Двустаен апартамент Банско

Цена: 57569.37 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 76 кв.м.

гр. Банско, ул."Цар Калоян"№ 30, ет. 2, ап. А3
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
АПАРТАМЕНТ № А3 / А три/, разположен на втори жилищен етаж: на кота + 5,40 / плюс пет цяло и четиридесет стотни / в сграда с идентификатор 02676.501.4424.1, със застроена площ 75,69 кв.м. ...

Двустаен апартамент Банско

Двустаен апартамент Банско

Цена: 65960.03 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 94 кв.м.

гр. Банско, ул."Цар Калоян"№ 30, ет. 0, ап. А1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
АПАРТАМЕНТ № А1 / А едно/, разположен на партерен жилищен етаж: на кота 0.00 /плюс, минус нула цяло нула нула/ от сграда с идентификатор 02676.501.4424.1, със застроена площ 93.63 /деветде ...

Други Банско

Други Банско

Цена: 0.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 0 кв.м.

гр. Банско, п.к. 2770, м."Асаница".
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.155.115.1.180, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград,, одобрени със Заповед РД- ...

Други Банско

Други Банско

Цена: 0.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 0 кв.м.

гр. Банско, п.к. 2770, м."Асаница".
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 03.09.2019 до 03.10.2019
Обявяване на: 2019-10-04
1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.155.115.1.175, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-1 ...

Тристаен апартамент Банско

Тристаен апартамент Банско

Цена: 73862.70 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 97 кв.м.

ул. „Иконом Чучулайн”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 2019-09-27
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02676.501.3876 (две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди осемстотин седемдесет и шест), гр. Банско, общ. Банско, ...

Други Банско

Други Банско

Цена: 245693.76 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 0 кв.м.

гр.Банско, ул.''Иван Вазов'' № 14-А
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 20.08.2019 до 20.09.2019
Обявяване на: 2019-09-24
1.Самостоятелен обект в сграда с предназначение: жилище, апартамент, заснет с идентификатор 02676.501.516.1.3, с площ по документ: няма данни, който обект се намира в сграда № 1/едно/, раз ...

Тристаен апартамент Банско

Тристаен апартамент Банско

Цена: 54000.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 84 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №02676.19.52.1.16/нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, деветнадесет, точка, петдесет и две, точка едно, точка, шестнадесет/, на ...

Други Банско

Други Банско

Цена: 119040.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 0 кв.м.

УЛ. "ПЕЙО К. ЯВОРОВ" № 9, ЕТ. 1, АП. 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 02676.501.4426.1.1 /нула, две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, четири хиля ...

Заведение Банско

Заведение Банско

Цена: 60580.80 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ МЕХАНА, разположена на партера и сутерена на жилищна сграда, построена върху Урегулиран поземлен имот III трети, планоснимачен номер 1158 /хиляда сто петдесет и осми/, ...

Други Банско

Други Банско

Цена: 4422.08 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 59 кв.м.

гр.Банско, ул.''Цар Симеон'', ет.5, обект С5
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 02676.501.3909.1.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на Изпълнителен Директор на ...

Други Банско

Други Банско

Цена: 5703.61 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 69 кв.м.

гр.Банско, ул.''Цар Симеон'', ет.5, обект С2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 02676.501.3909.1.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на Изпълнителен Директор на ...

Други Банско

Други Банско

Цена: 4414.80 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 56 кв.м.

гр.Банско, ул.''Цар Симеон'', ет.1, ателие 2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 02676.501.3909.1.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на Изпълнителен Директор на ...

Други Банско

Други Банско

Цена: 5853.80 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 66 кв.м.

гр.Банско, ул.''Цар Симеон'', ет.5, обект С4
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 02676.501.3909.1.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на Изпълнителен Директор на ...

Други Банско

Други Банско

Цена: 5858.44 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 67 кв.м.

гр.Банско, ул.''Цар Симеон'', ет.5, обект С3
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 02676.501.3909.1.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на Изпълнителен Директор на ...

Други Банско

Други Банско

Цена: 56503.17 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 0 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
Недвижим имот, собственост на длъжника Тодор Людмилов Димитров, находящ се в триетажна масивна жилищна сграда, състояща се от сутерен, три жилищни етажи и две нива в подпокривното простран ...

Други Банско

Други Банско

Цена: 98350.39 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 0 кв.м.

гр.Банско, ул.''Захари Зограф'' № 1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
Поземлен имот с идентификатор 02676.501.2032, гр.Банско, общ.Банско, обл.Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/ 10.12.2009г. на ИЗПЪЛН ...

Земеделска земя Банско

Земеделска земя Банско

Цена: 13306.93 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 533 кв.м.

местности „Асаница”, „Белизмата”, „Червено бърдо”, „Голяма ливада”, „Момин гроб”, „Овиначе” и „Широка ливада”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Предмет на публичната продан са: 1. 1/3 (една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02676.155.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД- ...

Други Банско

Други Банско

Цена: 0.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 0 кв.м.

гр.Банско, п.к. 2770, м.”Герачни улици”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.145.3.1.76, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009г. на Изпълнителен директор на АГ ...

Земеделска земя Банско

Земеделска земя Банско

Цена: 13306.93 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 533 кв.м.

местности „Асаница”, „Белизмата”, „Червено бърдо”, „Голяма ливада”, „Момин гроб”, „Овиначе” и „Широка ливада”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Предмет на публичната продан са: 1. 1/3 (една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02676.155.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД- ...

Склад Банско

Склад Банско

Цена: 41360.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 60 кв.м.

ул. „Патриарх Евтимий ”
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Предмет на публичната продан е САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.4517.1.18, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г ...

Тристаен апартамент Банско

Тристаен апартамент Банско

Цена: 43509.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 63 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
1). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 02676.501.3800.1.15, представляващ: Жилище, апартамент, с площ: 63,27кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 0267 ...

Хотел Банско

Хотел Банско

Цена: 554085.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 200 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 02676.501.2995, с площ 481 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), ЕКАТТЕ: 02676, в ...

Двустаен апартамент Банско

Двустаен апартамент Банско

Цена: 32240.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 49 кв.м.

ул. „Цар Симеон” 84
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
Предмет на публичната продан са: 1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.1667.1.56, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед РД- ...

Двустаен апартамент Банско

Двустаен апартамент Банско

Цена: 33640.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 51 кв.м.

ул. „Цар Симеон” 84
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
Предмет на публичната продан са: 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.1667.1.58 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12. ...

Офис Банско

Офис Банско

Цена: 57356.37 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 61 кв.м.

гр. Банско ул. "Грамадето" № 4
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.18.23.1.1 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, осемнадесет, точка двадесет и три, точка, едно, точка, едно/ по кадастрал ...

Офис Банско

Офис Банско

Цена: 57356.37 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 61 кв.м.

гр. Банско ул. "Грамадето" № 4
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.18.23.1.1 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, осемнадесет, точка двадесет и три, точка, едно, точка, едно/ по кадастрал ...

Двустаен апартамент Банско

Двустаен апартамент Банско

Цена: 35077.22 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 60 кв.м.

гр. Банско ул. "Грамадето" № 4
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.18.23.1.48 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, осемнадесет, точка двадесет и три, точка, едно, точка, четиридесет и осе ...

Тристаен апартамент Банско

Тристаен апартамент Банско

Цена: 42745.95 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 74 кв.м.

гр. Банско ул. "Грамадето" № 4
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.18.23.1.43 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, осемнадесет, точка двадесет и три, точка, едно, точка, четиридесет и три ...

Двустаен апартамент Банско

Двустаен апартамент Банско

Цена: 34658.37 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 56 кв.м.

гр. Банско ул. Найден Геров" № 20
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
АПАРТАМЕНТ DM-D4-08 /“де“ латинско, „ем“ латинско – „де“ латинско, четири – нула осем/, с кадастрален идентификатор: 02676.12.43.1.57 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, ...

Парцел Банско

Парцел Банско

Цена: 94600.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 2141 кв.м.

гр. Банско, местността "Кошерината"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02676.24.20 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, двадесет и четири, точка, двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрен ...

Парцел Банско

Парцел Банско

Цена: 94600.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 2141 кв.м.

гр. Банско, местността "Кошерината"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02676.24.20 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, двадесет и четири, точка, двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрен ...

Двустаен апартамент Банско

Двустаен апартамент Банско

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 49 кв.м.

гр. Банско, ул. "Цар Симеон" № 13
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
АПАРТАМЕНТ № 2 /две/, находящ се на първи жилищен етаж, блок „Б“, застроен на кота 0.00 метра, със застроена площ от 48.50 /четиридесет и осем цяло и петдесет стотни/ кв.м., състоящ се от ...

Други Банско

Други Банско

Цена: 66756.23 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 0 кв.м.

гр.Банско ул.Бяло море” № 8
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 16.07.2019 до 16.08.2019
Обявяване на: 2019-08-19
½ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІ, отреден за имот с планоснимачен номер 1091, в квартал 65 по плана на град Банско, одобрен със Заповед № 149/1994 година на Кмета на Община Ба ...

Други Банско

Други Банско

Цена: 8000.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 15 кв.м.

гр. Банско комплекс "Сапфир Резиденс"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 02676.501.1667.2.94 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, хиляда шестстотин шестдесет и седем, точка, ...

Хотел Банско

Хотел Банско

Цена: 996840.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 252 кв.м.

гр. Банско, ул. "Иконом Чучулайн" № 50
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII-775 /седем отреден за имот планоснимачен номер седемстотин седемдесет и пет/ в кв. 131 /сто тридесет и едно/ по действащия устройствен план на гр. Банско с пло ...

Хотел Банско

Хотел Банско

Цена: 586800.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 482 кв.м.

гр. Банско, ул. "Хан Аспарух" № 2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 15.07.2019 до 15.08.2019
Обявяване на: 2019-08-16
94.767 % /деветдесет и четири цяло и седемстотин шестдесет и седем хиляди процента/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI – 775 от квартал 131 по действащ подробен устройствен план ...

Двустаен апартамент Банско

Двустаен апартамент Банско

Цена: 234.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 23 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 04.07.2019 до 04.08.2019
Обявяване на: 2019-08-05
...

Други Банско

Други Банско

Цена: 270816.94 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 0 кв.м.

гр.Банско ул."Цар Калоян" № 6
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
3/8 ид.част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02676.501.1496, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81 /10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АК ...

Други Банско

Други Банско

Цена: 0.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 0 кв.м.

гр. Банско, п.к. 2770, м."Асаница".
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.155.115.1.98, гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-8 ...

Двустаен апартамент Банско

Двустаен апартамент Банско

Цена: 30848.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 67 кв.м.

гр. Банско, ул. Найден Геров № 2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 02676.501.3639.1.22 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест точка петстотин и едно точка три хиляди шестстотин тридесет и девет точка е ...

Двустаен апартамент Банско

Двустаен апартамент Банско

Цена: 29840.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 66 кв.м.

гр. Банско, ул. Найден Геров № 2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 05.07.2019 до 05.08.2019
Обявяване на: 2019-08-06
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 02676.501.3639.1.21 / нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест точка петстотин и едно точка три хиляди шестстотин тридесет и девет точка ...

Едностаен апартамент Банско

Едностаен апартамент Банско

Цена: 38166.67 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 52 кв.м.

УЛ. "ГЛАЗНЕ", КОМПЛЕКС "НЕВИНА 2"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
24.1998/2175.00 ид.ч. кв.м. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02676.501.3215 /нула, две, шест, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, едно, пет/, с трайно предна ...

Двустаен апартамент Банско

Двустаен апартамент Банско

Цена: 62402.97 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 85 кв.м.

УЛ. "ГЛАЗНЕ", КОМПЛЕКС "НЕВИНА 2"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
37.8296/2175.00 ид.ч. кв.м. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02676.501.3215 /нула, две, шест, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, едно, пет/, с трайно предна ...

Едностаен апартамент Банско

Едностаен апартамент Банско

Цена: 39970.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 54 кв.м.

УЛ. "ГЛАЗНЕ", КОМПЛЕКС "НЕВИНА 2"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
25.2127/2175.00 ид.ч. кв.м. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02676.501.3215 /нула, две, шест, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, едно, пет/, с трайно предна ...

Паркомясто Банско

Паркомясто Банско

Цена: 12463.02 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 26 кв.м.

УЛ. "ГЛАЗНЕ", КОМПЛЕКС "НЕВИНА 2"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
4.7612/548,60 (четири цяло и седем хиляди шестстотин и дванадесет десетохилядни върху петстотин четиридесет и осем цяло и шестдесет стотни) идеални части квадратни метра от САМОСТОЯТЕЛЕН О ...

Заведение Банско

Заведение Банско

Цена: 231112.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 354 кв.м.

М. "СТРАГИТЕ", УЛ. "БАНСКО" № 1, ЕТ. -1, АПАРТХОТЕЛ "УАЙТУУД ЛОДЖ"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 02676.156.21.1.74 /нула, две, шест, седем, шест, точка, едно, пет, шест, точка, две, едно, точка, едно, точка, седем, четири/ по кадастралнат ...

Земеделска земя Банско

Земеделска земя Банско

Цена: 1300.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 2498 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 28.06.2019 до 29.07.2019
Обявяване на: 2019-07-30
1/2(една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 02676.101.13, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, с площ от 2 498кв.м., ЕКАТТЕ: ...

Мезонет Банско

Мезонет Банско

Цена: 40698.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 57 кв.м.

гр. Банско, ул. „Иконом Чучулайн“ № 74-78
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3853.1.72 /нула две хиляди шестстотин седемдесети шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди осемстотин петдесет и три, точка, ...

Мезонет Банско

Мезонет Банско

Цена: 40680.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 57 кв.м.

гр. Банско, ул. „Иконом Чучулайн“ № 74-78
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3853.1.71 /нула две хиляди шестстотин седемдесети шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди осемстотин петдесет и три, точка, ...

Двустаен апартамент Банско

Двустаен апартамент Банско

Цена: 38880.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 53 кв.м.

гр. Банско, ул. „Иконом Чучулайн“ № 74-78
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3853.1.55 /нула две хиляди шестстотин седемдесети шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди осемстотин петдесет и три, точка, ...

Двустаен апартамент Банско

Двустаен апартамент Банско

Цена: 39600.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 54 кв.м.

гр. Банско, ул. „Иконом Чучулайн“ № 74-78
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3853.1.50 /нула две хиляди шестстотин седемдесети шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди осемстотин петдесет и три, точка, ...

Двустаен апартамент Банско

Двустаен апартамент Банско

Цена: 39600.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 54 кв.м.

гр. Банско, ул. „Иконом Чучулайн“ № 74-78
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3853.1.50 /нула две хиляди шестстотин седемдесети шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди осемстотин петдесет и три, точка, ...

Двустаен апартамент Банско

Двустаен апартамент Банско

Цена: 38520.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 53 кв.м.

гр. Банско, ул. „Иконом Чучулайн“ № 74-78
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3853.1.31 /нула две хиляди шестстотин седемдесети шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди осемстотин петдесет и три, точка, ...

Двустаен апартамент Банско

Двустаен апартамент Банско

Цена: 40248.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 55 кв.м.

гр. Банско, ул. „Иконом Чучулайн“ № 74-78
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3853.1.25 /нула две хиляди шестстотин седемдесети шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди осемстотин петдесет и три, точка, ...

Двустаен апартамент Банско

Двустаен апартамент Банско

Цена: 31068.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 43 кв.м.

гр. Банско, ул. „Иконом Чучулайн“ № 74-78
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3853.1.17 /нула две хиляди шестстотин седемдесети шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди осемстотин петдесет и три, точка, ...

Двустаен апартамент Банско

Двустаен апартамент Банско

Цена: 33840.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 47 кв.м.

гр. Банско, ул. „Иконом Чучулайн“ № 74-78
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3853.1.6 /нула две хиляди шестстотин седемдесети шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди осемстотин петдесет и три, точка, е ...

Двустаен апартамент Банско

Двустаен апартамент Банско

Цена: 40104.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 53 кв.м.

гр. Банско, ул. „Иконом Чучулайн“ № 74-78
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3853.1.14 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди осемстотин петдесет и три, точка, ...

Двустаен апартамент Банско

Двустаен апартамент Банско

Цена: 28872.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 39 кв.м.

гр. Банско, ул. „Иконом Чучулайн“ № 74-78
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3853.1.12 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди осемстотин петдесет и три, точка, ...

Двустаен апартамент Банско

Двустаен апартамент Банско

Цена: 36072.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 48 кв.м.

гр. Банско, ул. „Иконом Чучулайн“ № 74-78
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3853.1.11 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди осемстотин петдесет и три, точка, ...

Тристаен апартамент Банско

Тристаен апартамент Банско

Цена: 46944.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 61 кв.м.

гр. Банско, ул. „Иконом Чучулайн“ № 74-78
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.501.3853.1.10 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди осемстотин петдесет и три, точка ...

Парцел Банско

Парцел Банско

Цена: 394560.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 14389 кв.м.

гр. Банско, местността "Момин гроб"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 02676.118.144 /две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, сто и осемнадесет, точка, сто и четиринадесет/, находящ се в гр. Банско, местност „ ...

Парцел Банско

Парцел Банско

Цена: 210240.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 4047 кв.м.

гр. Банско, местността "Гуровица"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
ЛИВАДА от 4.047 дка (четири декара и четиридесет и седем кв.м.), десета категория, местност „ГУРОВИЦА“, имот № 175034 (едно, седем, пет, нула, три, четири) по картата на землището на гр. Б ...

Парцел Банско

Парцел Банско

Цена: 1728000.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 29999 кв.м.

гр. Банско, местността "Кучешчилец"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02676.95.222 /нула две, шест, седем, шест, точка, девет, пет, точка, две, две, две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед РД ...

Парцел Банско

Парцел Банско

Цена: 158184.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 4308 кв.м.

гр. Банско, местността "Карантията"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 2019-08-02
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 153009 /сто петдесет и три хиляди и девет/, находящ се в местността „Карантията“ по плана на гр. Банско, с площ на имота от 4308.00 /четири хиляди трист ...

Други Банско

Други Банско

Цена: 0.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 0 кв.м.

гр.Банско,м."Шипоцко"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
недвижими имоти/СОС – 20 Бр./, собственост на длъжника по делото: „ГБ – Британия Сейнт Дейвис” ЕООД, намиращи се в сграда № 1, разполажена в Поземлен имот с идентификатор 02676.151.63 по ...

Парцел Банско

Парцел Банско

Цена: 28029.60 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 0 кв.м.

М. "ГРАМАДЕТО"
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
2026,34/2097 кв.м. ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02676.19.142 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, деветнадесет, точка, сто четиридесет и две/, по кадаст ...

Къща Банско

Къща Банско

Цена: 102521.60 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 0 кв.м.

УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 2-А
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
1/2 идеални части от Поземлен имот с идентификатор № 02676.501.1515 /нула, две, шест, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, едно, пет, едно, пет/, с трайно предназначение: урбанизира ...

Магазин Банско

Магазин Банско

Цена: 11948.40 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 60 кв.м.

М. "ШИПОЦКО", ЕТ. 0
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02676.151.63.1.112 /нула, две, шест, седем, шест точка едно , пет , едно точка шест, три точка е ...

Други Банско

Други Банско

Цена: 141976.80 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 0 кв.м.

УЛ. "ИКОНОМ К. ЧУЧУЛАЙН", ЕТ. -1
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 02676.501.3892.1.42 /нула, две, шест, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, три, осем, девет, две, точка, едно, точка, четири, две/ по ...

Етаж от къща Банско

Етаж от къща Банско

Цена: 14796.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 78 кв.м.

УЛ. "ЯНЕ САНДАНСКИ" № 6, ЕТ. 3, АП. 4
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
1/2 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 02676.501.1158.2.4 /нула две шест седем шест точка пет ...

Етаж от къща Банско

Етаж от къща Банско

Цена: 14868.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 78 кв.м.

УЛ. "ЯНЕ САНДАНСКИ" № 6, ЕТ. 1, АП. 2
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
1/2 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 02676.501.1158.2.2 /нула две шест седем шест точка пет ...

Парцел Банско

Парцел Банско

Цена: 16560.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 349 кв.м.

УЛ. "ЯНЕ САНДАНСКИ" № 6
Окръжен съд: Благоевград
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
1/2 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен номер 02676.501.1158 /нула две шест седем /шест точка пе ...

Заведение Банско

Заведение Банско

Цена: 13092.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 36 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 21.06.2019 до 22.07.2019
Обявяване на: 2019-07-23
2). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.3145.1.15 с площ от 35,90кв.м., находящ се в четириетажна масива жилищна сграда, състоящ се от стая, баня с тоалетна с предверие ...

Заведение Банско

Заведение Банско

Цена: 26649.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 86 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 21.06.2019 до 22.07.2019
Обявяване на: 2019-07-23
1). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.3145.1.14 по кадастралната карта на гр. Банско, с площ от 86,20кв.м., находящ се в четириетажна масива жилищна сграда, състоящ с ...

Ателие, Таван Банско

Ателие, Таван Банско

Цена: 10805.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 23 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 21.06.2019 до 22.07.2019
Обявяване на: 2019-07-23
АТЕЛИЕ № А 0.6 с идентификатор: 02676.501.3895.1.5 по кадастралната карта на гр. Банско, с площ от 22,95кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, предверие и баня с тоалетна, ВЕДНО с 3 ...

Други Банско

Други Банско

Цена: 18058.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 49 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 21.06.2019 до 22.07.2019
Обявяване на: 2019-07-23
ПОМЕЩЕНИЕ “ОБСЛУЖВАНЕ” с идентификатор: 02676.501.3714.1.52 по кадастралната карта на гр. Банско, с площ от 48,96кв.м., находящо се на първи етаж на кота 0,00м. и състоящо се от: ски – га ...

Заведение Банско

Заведение Банско

Цена: 45026.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 94 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 21.06.2019 до 22.07.2019
Обявяване на: 2019-07-23
СПОРТНО РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР / изграден до степен на завършеност “ груб строеж “/ с идентификатор: 02676.501.3714.1.50 по кадастралната карта на гр. Банско, с площ от 94,15кв.м., находящ се ...

Тристаен апартамент Банско

Тристаен апартамент Банско

Цена: 45834.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 65 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.1.98 Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ: 64,81кв.м., Прилежащи части: ...

Двустаен апартамент Банско

Двустаен апартамент Банско

Цена: 40120.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 56 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.129 Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ: 56,02кв.м., Прилежащи части: ...

Едностаен апартамент Банско

Едностаен апартамент Банско

Цена: 23263.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 32 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.57 Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ: 32,48кв.м., Прилежащи части: ...

Двустаен апартамент Банско

Двустаен апартамент Банско

Цена: 40120.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 56 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.48 Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ: 56,02кв.м., Прилежащи части: ...

Двустаен апартамент Банско

Двустаен апартамент Банско

Цена: 30410.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 42 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.41 Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ: 42,46кв.м., Прилежащи части: ...

Заведение Банско

Заведение Банско

Цена: 19936.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 101 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ находящ се в СУТЕРЕНА на двуетажна жилищна сграда с идентификатор: 02676.501.2817.1, с площ от 101,00кв.м. (при замерване на място), състоящ се от зала със сепаре, кухн ...

Заведение Банско

Заведение Банско

Цена: 178898.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 310 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 2019-07-18
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – РЕСТОРАНТ, разположен в ЖИЛИЩНА СГРАДА „МАГЕРНИЦА“ с идентификатор на сградата: 02676.13.7.1, с площ от 310,00кв.м., брой етажи на сградата: 4, ЕКАТТЕ: 02676, кадастрален ...

Тристаен апартамент Банско

Тристаен апартамент Банско

Цена: 12615.00 лв.

Населено място: Банско
Квадратура 76 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 14.06.2019 до 15.07.2019
Обявяване на: 2019-07-16
2). АПАРТАМЕНТ А 0.1, изграден на етап “груб строеж”, с идентификатор 02676.501.3840.1.1 по кадастралната карта на гр. Банско, със застроена площ от 75,90кв.м., находящ се в сутерена на т ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси банско чси банско имоти банско чси имоти банско имоти в банско от чси автомивка банско банско банско имоти евтини имоти банско имоти в банско