Склад в Пиргово за 32040.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Пиргово > Склад

Склад в Пиргово

Допълнителна информация

  Начална цена: 32040.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 921 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Пиргово
Всички имоти на ЧСИ

I. 20.43 % ид.ч. , равняващи се на 921.60 кв.м. , представляващи ДЯЛ СТРАТИФИКАЛНЯ ОТ МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СТОПАНСКА СГРАДА, цялата с площ 4 511 кв.м., находяща се в имот № 938042, с начин на трайно ползване: Стопански двор, частна държавна собственост, с площ 12.966 дка, парцел № 42 от масив № 938, в землището на с. Пиргово, ЕКАТТЕ 56397, общ. Иваново, обл. Русе, в местността „МАНКАРА”, пета категория, при граници и съседи на имота: имот №№ 000672,000945, 000388, 938044, 938 039, 938044, 938035, 000699 Начална цена, от която ще започне публичната продан на недвижимия имот: 32 040 лв.

Продава Склад в Пиргово за 32040.00 лв. на търг от ЧСИ