Производствен имот в НОВИ ПАЗАР за 557500.00 лв.

Имоти > Имоти от чси НОВИ ПАЗАР > Производствен имот

Производствен имот в НОВИ ПАЗАР

Допълнителна информация

  Начална цена: 557500.00 лв.
  Окръжен съд: Шумен
  Квадратура: 18754 кв.м.
  Срок: 29.06.2020 до 29.07.2020
  Обявяване: 2020-07-30
  Адрес: УЛ.ПЛИСКА 86
  ЧСИ: Даниела Жечева Златева
  Телефон: 054 - 802125
  Email: dzlateva@dir.bg

Всички имоти за НОВИ ПАЗАР
Всички имоти на ЧСИ Даниела Жечева Златева

I. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 1. Съгласно нотариален акт №: 157 , том Х / 09.05.2013г., на Служба по вписванията – Н.Пазар- Поземлен имот, площ по док. 18754.000 кв. м., обл. ШУМЕН, общ. НОВИ ПАЗАР, гр.Нови пазар ул. ул. Плиска, No:86 с идентификатор 52009.501.224 с НТП за складова база при граници: 52009.501.225;52009.501.485; 52009.501.223; 52009.89.418; 52009.88.1; 52009.88.2; 52009.86.132; 52009.88.616, а съгласно кадастралната карта на гр.Н.Пазар имота съставлява - Поземлен имот, площ по док. 1875 4.000 кв. м., обл. ШУМЕН, общ. НОВИ ПАЗАР, гр.Нови пазар ул. ул. Плиска, No:86 с идентификатор 52009.501.224 с НТП за складова база при граници: 52009.501.225; 52009.501.223; 52009.89.418; 52009.88.1; 52009.88.2; 52009.86.132; 52009.88.616 , заедно с построените в имота сгради и всички подобрения , приращения и насаждения в имота. , а по констатация на място имота представлява: асфалтобетонова площадка с вход от към улицата и ограда от стоманобетонови стълбчета. В имота има изградено външно осветление, водопровод и канал. Ел.захранването в имота се осъществява от собствен понизителен маслен трансформатор, монтиран на първи етаж в помещение на сграда 52009.501.224.9. В южната част на имота е изградена сграда и навес на механичен кантар - 20 т, които не са заснети по кадастралната карта и представляват подобрение в имота. Входът в имота е през метална портална врата от юг откъм улицата. 2. Складова база с идентификатор 52009.501.224.1 ,а съгласно кадастралната карта на гр.Н.Пазар имота съставлява - Сграда, предназначение - Складова база, склад, площ по док. - 1796.000 кв. м., гр.Нови пазар, ул - ул. Плиска, обл. ШУМЕН, общ. НОВИ ПАЗАР, гр.Нови пазар ул. ул. Плиска, No:86 с идентификатор 52009.501.224.1, а по констатация на място имота представлява: Сградата е стоманобетонова сглобяема – колони, греди, покривни панели с хидро и топлоизолация, стени – стоманобетон, под – бетон, ел. инсталация, монтирани две метални врати, трета врата – дървена е зазидана вътрешно, метална и дървена дограма, вътрешно осветление от 60 броя осветителни тела монтирани под тавана, в сградата е монтирана ел.табло и изводи за контакти, използвани за ел.захранване на мобилни зърнотоварачи в сградата. Сграда е в добро състояние. Сградата се състои от едно помещение, което се ползва като склад за зърно. 3.Складова база с идентификатор 52009.501.224.2 а съгласно кадастралната карта на гр.Н.Пазар имота съставлява - Сграда, предназначение - Складова база, склад, площ по док. - 555.000 кв. м., гр.Нови пазар, ул - ул. Плиска, обл. ШУМЕН, общ. НОВИ ПАЗАР, гр.Нови пазар ул. ул. Плиска, No:86, с идентификатор 52009.501.224.2 , а по констатация на място имота представлява: Сградата е метална сглобяема – метални колони, метални ферми, покрив – ламарина, основите са стоманобетонови ивични, стени – тухлена зидария с изградени стоманобетонови пояси, без ваншна мазилка, вътрешна вароциментова мазилка, подове – бетон, изградена ел. инсталация, метална дограма. Сградата функционално е преградена на две помещения с тухлена преградна стена. В сградата са монтирани семечистачни машини, сушилни и друго оборудване, предназначено за почистване на зърно. В южната част на сградата е изградена стоманобетонова приемна шахта за зърно, над която е изграден метален навес без оградни стени. Навесът не е заснет по кадастралната карта и не се включва в застроената площ на сградата, представлява подобрение към земята. Сградата е в добро състояние и се ползва по предназначение. 4. Складова база с идентификатор 52009.501.224.3 а съгласно кадастралната карта на гр.Н.Пазар имота съставлява - Сграда, предназначение - Складова база, склад, площ по док. - 1298.000 кв. м., гр.Нови пазар, ул - ул. Плиска, обл. ШУМЕН, общ. НОВИ ПАЗАР, гр.Нови пазар ул. ул. Плиска, No:86, с идентификатор 52009.501.224.3 , а по констатация на място имота представлява: Сградата е със стоманобетонови колони, греди, покривни панели, покривно покритие – керемиди, под – бетон, стени – тухлена зидария, вътрешно и външна вароциментова мазилка, дървена дограма, ел.инсталация. В южната част на сградата са оформени битови помещения – три стаи, със самостоятелен вход по външно стълбище от юг, монтирана в тази част на сградата PVC дограма. Сградата функционално е разделена на четири части – три складови помещения, всяко със самостоятелен вход от изток към двора и битова част. Сградата се ползва основно като склад. 5. Складова база, склад, площ по док. - 118.000 кв. м., брой етажи 1 находяща се в гр.Нови пазар, ул - ул. Плиска, обл. ШУМЕН, общ. НОВИ ПАЗАР, гр.Нови пазар ул. ул. Плиска, No:86, с идентификатор 52009.501.224.4 , а съгласно кадастралната карта на гр.Н.Пазар имота съставлява - Сграда, предназначение - Складова база, склад, площ по док. - 118.000 кв. м., гр.Нови пазар, ул - ул. Плиска, обл. ШУМЕН, общ. НОВИ ПАЗАР, гр.Нови пазар ул. ул. Плиска, No:86, с идентификатор 52009.501.224.4 , а по констатация на място имота представлява: Сградата е масивна, с носещи тухлени стени, стомабобетонови основи, покрив дървена конструкция, керемиди, с частична външна мазилка, дървена дограма, ел.инсталация, ползва се като склад за амбалаж и материали, в добро състояние. 6. Складова база, склад, площ по док. - 116.000 кв. м., брой етажи 1 находяща се в гр.Нови пазар, ул - ул. Плиска, обл. ШУМЕН, общ. НОВИ ПАЗАР, гр.Нови пазар ул. ул. Плиска, No:86, с идентификатор 52009.501.224.5 , а съгласно кадастралната карта на гр.Н.Пазар имота съставлява - Сграда, предназначение - Складова база, склад, площ по док. - 116.000 кв. м., гр.Нови пазар, ул - ул. Плиска, обл. ШУМЕН, общ. НОВИ ПАЗАР, гр.Нови пазар ул. ул. Плиска, No:86, с идентификатор 52009.501.224.5 , а по констатация на място имота представлява: Сградата е монолитна, представлява четири броя клетки, три от които са без монтирани врати, а четвъртата е с тухлена зидария, стени са тухлени, с мазилки, покрив – стоманобетонова плоча с хидроизолация, ел.инсталация, дървена дограма. Сграда е в добро състояние и се ползва като склад. 7. Складова база, склад, площ по док. - 745.000 кв. м., брой етажи 1 находяща се в гр.Нови пазар, ул - ул. Плиска, обл. ШУМЕН, общ. НОВИ ПАЗАР, гр.Нови пазар ул. ул. Плиска, No:86, с идентификатор 52009.501.224.6 , а съгласно кадастралната карта на гр.Н.Пазар имота съставлява - Сграда, предназначение - Складова база, склад, площ по док. - 745.000 кв. м., гр.Нови пазар, ул - ул. Плиска, обл. ШУМЕН, общ. НОВИ ПАЗАР, гр.Нови пазар ул. ул. Плиска, No:86, с идентификатор 52009.501.224.6 , а по констатация на място имота представлява: Сградата е стоманобетонова сглобяема – колони, греди, ферми, покривни панели, хидро и топлоизолационно покривно покритие, под – бетон, стени – тухлена зидария, вътрешна и външна мазилка, ел. инсталация, метална и дървена дограма. Сградата се ползва като склад. 8. Складова база, склад, площ по док. - 612.000 кв. м., брой етажи 1 находяща се в гр.Нови пазар, ул - ул. Плиска, обл. ШУМЕН, общ. НОВИ ПАЗАР, гр.Нови пазар ул. ул. Плиска, No:86, с идентификатор 52009.501.224.7 а съгласно кадастралната карта на гр.Нови Пазар имота съставлява - Сграда, предназначение - Складова база, склад, площ по док. - 612.000 кв. м., гр.Нови пазар, ул - ул. Плиска, обл. ШУМЕН, общ. НОВИ ПАЗАР, гр.Нови пазар ул. ул. Плиска, No:86, с идентификатор 52009.501.224.7 , а по констатация на място имота представлява: Сградата е стоманобетонова сглобяема – колони, греди, ферми, покривни панели, хидро и топлоизолационно покривно покритие, под – бетон, стени – тухлена зидария, вътрешна и външна мазилка, ел. инсталация, метална и дървена дограма. Вътрешно в сградата са обособени две нива с помещения, като на първо ниво е оформена канцелария и помещение за управление на 60 тонна електронна платформена везна, санитарен възел и битова стая, на второ ниво е оформен коридори пет стаи, като входът за второ ниво е по метална вътрешна стълба в сградата. В сградата е монтирана линията за почистване на люцерна. В сградата са изградени ел. В и К. 9. Складова база, склад, площ по док. - 457.000 кв.м. брой етажи 1 находяща се в ., гр.Нови пазар, ул - ул. Плиска, обл. ШУМЕН, общ. НОВИ ПАЗАР, гр.Нови пазар ул. ул. Плиска, No:86, с идентификатор 52009.501.224.8 , а съгласно кадастралната карта на гр.Н.Пазар имота съставлява - Сграда, предназначение - Складова база, склад, площ по док. - 457.000 кв. м., гр.Нови пазар, ул - ул. Плиска, обл. ШУМЕН, общ. НОВИ ПАЗАР, гр.Нови пазар ул. ул. Плиска, No:86, с идентификатор 52009.501.224.8 , а по констатация на място имота представлява: Сградата е стоманобетонова сглобяема – колони, греди, ферми, покривни панели, хидро и топлоизолационно покривно покритие, под – бетон, стени – тухлена зидария, вътрешна и външна мазилка, ел. инсталация, метална и дървена дограма. Сградата се ползва като склад. 10. Административна, делова сграда, площ по док. - 137.000 кв. м., брой етажи 2 находяща се в гр.Нови пазар, ул - ул. Плиска, обл. ШУМЕН, общ. НОВИ ПАЗАР, гр.Нови пазар ул. ул. Плиска, No:86, с идентификатор 52009.501.224.9 , а съгласно кадастралната карта на гр.Н.Пазар имота съставлява - Сграда, предназначение - Административна, делова сграда, площ по док. - 137.000 кв. м., гр.Нови пазар, ул - ул. Плиска, обл. ШУМЕН, общ. НОВИ ПАЗАР, гр.Нови пазар ул. ул. Плиска, No:86, с идентификатор 52009.501.224.9, а по констатация на място имота представлява: Сградата е монолитна, стоманобетонови колони, греди и плочи, тухлени стени, вътрешна и външна мазилка, покрив – ст.бетонова плоча, дограма метална, дървена и PVC, ел. В и К. На първи етаж на сградата е разположен трафопост – високо и ниско напрежение с монтиран понизителен маслен трансформатор, въздушни прекъсвачи и комплектовка, в отделно помещение са монтирани ел.табла ниско напрежение и табло мерене, работилница, битово помещение, санитарен възел, вътрешно стълбище за втори етаж, на втори етаж е разположен коридор и две стаи. Сградата се ползва по предначначение. II. Движимите вещи представляващи машини и съоръжения за почистване и изсушаване на семена от житни и други култури, и линия за почистване и пресяване на люцерна,функционално свързани със земята и сградите, собственост на СМРМ Т - ИНВЕСТ ООД с ЕИК 201528321, находящи се в гр. Нови Пазар, обл. Шумен, ул. „Плиска” № 86. 1. Семечистна машина „Петкус“ К545А-TGL25894 в комплект със сушилня К881 с инв.№3205. 2. Семечистна машина „Петкус“ К545А-TGL25894 в комплект със сушилня К881 с инв.№3292 3. Семечистна машина „Петкус“ К531А-TGL33-46301 в комплект със сушилня К881 с инв.№38528 4. Семечистна машина „Петкус“ К531А-TGL33-46301 в комплект със сушилня К881 с инв.№34394 5. Семечистна машина „Петкус“ К531А-TGL33-46301 в комплект със сушилня К881 с инв.№30526 6. Семечистна машина „Петкус“ К523В-TGL/77987 в комплект със сушилня К881 с инв.№379-1989 г. с прилежащи 6 бр. сушилни /силози/ по 35 тона за 1 бр. 7. Дегускутурна станция /линия за пресяване/ с инв.№14 134. Всички машини се намират в добро състояние, напълно комплектовани и се ползват по предназначение.

Продава Производствен имот в НОВИ ПАЗАР за 557500.00 лв. на търг от ЧСИ