Производствен имот в ПЛОВДИВ за 590400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Производствен имот

Производствен имот в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 590400.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 3827 кв.м.
  Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
  Обявяване: 2019-10-11
  Адрес: гр.Пловдив, район Северен, ул.Местност Инджерлийка - масив 8 № 192, местност ИНДЖЕРЛИЙКА
  ЧСИ: Людмила Тодорова Мурджанова
  Телефон: 032 - 624161
  Email: l_murdjanova@abv.bg

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Людмила Тодорова Мурджанова

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.8.192, гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Пловдив, район Северен, ул.Местност Инджерлийка - масив 8 № 192, местност ИНДЖЕРЛИЙКА, площ от 3827 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползва не: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 8.191, съседи: 56784.8.140, 56784.8.194, 56784.8.193, 56784.8.178, 56784.8.134, 56784.8.135, 56784.54.207, 56784.8.138, 56784.8.172, ведно с построените в него сгради, а именно: сграда с идентификатор 56784.8.192.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Пловдив,р-н Северен, ул. Местност Инджерлийка-масив 8 № 192, застроена площ: 62 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, сграда с идентификатор 56784.8.192.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Пловдив, р-н Северен, ул. Местност Инджерлийка - масив 8 № 192, застроена площ: 120 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, сграда с идентификатор 56784.8.192.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Пловдив,р-н Северен, ул. Местност Инджерлийка - масив 8 № 192, застроена площ: 35 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, сграда с идентификатор 56784.8.192.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Пловдив, р-н Северен, ул. Местност Инджерлийка - масив 8 № 192, застроена площ: 78 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, сграда с идентификатор 56784.8.192.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Пловдив,р-н Северен, ул. Местност Инджерлийка - масив 8 № 192, застроена площ: 20 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, сграда с идентификатор 56784.8.192.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Пловдив, р-н Северен, ул. Местност Инджерлийка - масив 8 № 192, застроена площ: 170 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план:няма, сграда с идентификатор 56784.8.192.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Пловдив,р-н Северен, ул. Местност Инджерлийка - масив 8 № 192, застроена площ: 224кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план:няма, сграда с идентификатор 56784.8.192.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Пловдив, р-н Северен, ул. Местност Инджерлийка - масив 8 № 192, застроена площ: 301 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, сграда с идентификатор 56784.8.192.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-108/13.01.2011 г. на Началника на СГКК-Пловдив, с адрес на сградата: гр. Пловдив,р-н Северен, ул. Местност Инджерлийка-масив 8 № 192, застроена площ: 201 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: административна, делова сграда, стар идентификатор: 56784.8.192.3; 56784.8.192.4, 56784.8.192.2, номер по предходен план: няма, ведно с всички подобрения и приращения в имотите.

Продава Производствен имот в ПЛОВДИВ за 590400.00 лв. на търг от ЧСИ