Парцел в с. Самуилово за 2160.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Самуилово > Парцел

Парцел в с. Самуилово

Допълнителна информация

  Начална цена: 2160.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 955 кв.м.
  Срок: от 10.06.2024 до 10.07.2024
  Обявяване: 2024-07-11
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Самуилово
Всички имоти на ЧСИ

- Недвижим имот, находящ се в село Самуилово, община Добричка, област Добрич, представляващ ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 955 кв.м. /деветстотин петдесет и пет/, урегулирано в парцел VI /шести/, планоснимачен номер 38 /тридесет и осем/, квартал 19 /деветнадесети/, по плана на селото, при граници и съседи: УПИ V38, УПИ VІІ38, улица.  Описание: Поземленият имот е разположен на неравен терен с малка денивелация изотк/запад, с правилна правоъгълна форма, издължен в по сока изток/запад, не е ограден, граничи с незастроени имоти, не е снабден с ток и вода. Всички съседни имоти, разположеи от източната страна на улицата, са незастроени. През улицата на запад са застроени с жилища, обитавани целогодишно. Достъпът до имота е от северозапад откъм улица с каменнотрошена настилка. В момента на огледа поземленият имот е незастроен, обработва се, засят с люцерна, стопанисва се. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: възбрана номер99, том 3, дв.вх.рег.номер8446/04.09.2017 г.възбрана номер113, том 2, дв.вх.рег.номер4962/30.05.2017 г. 

Продава Парцел в с. Самуилово за 2160.00 лв. на търг от ЧСИ