Парцел в с. Черничево за 4752.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Черничево > Парцел

Парцел в с. Черничево

Допълнителна информация

  Начална цена: 4752.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 1100 кв.м.
  Срок: от 11.11.2020 до 11.12.2020
  Обявяване: 2020-12-14
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Черничево
Всички имоти на ЧСИ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVIII-291 (осемнадесет римско, тире, двеста деветдесет и едно арабско) от квартал 27 (двадесет и седем) по регулационния план на село Черничево, одобрен със Заповед № РД-06-288/1993г., находящ се в село Черничево, община Х ...

Продава Парцел в с. Черничево за 4752.00 лв. на търг от ЧСИ