Парцел в Игнатиево за 73600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Игнатиево > Парцел

Парцел в Игнатиево

Допълнителна информация

  Начална цена: 73600.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 10142 кв.м.
  Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
  Обявяване: 2019-07-18
  Адрес: 32278.9.374
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Игнатиево
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване - СМЕТИЩЕ, целият с площ от 10 143 дка (десет декара сто четиридесет и три квадратни метра), представляващ имот № 000374 (нула, нула, нула, три, седем, четири), образуван от имот с бивш № 000318 ...

Продава Парцел в Игнатиево за 73600.00 лв. на търг от ЧСИ