Парцел в Белащица за 2016.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Белащица > Парцел

Парцел в Белащица

Допълнителна информация

  Начална цена: 2016.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 264 кв.м.
  Срок: 20.02.2019 до 20.03.2019
  Обявяване: 2019-03-21
  Адрес: местност "Бялата пръст"
  ЧСИ: Петко Илиев
  Телефон: 032 – 632224; 032-622347
  Email: petkoiliev007@yahoo.com

Всички имоти за Белащица
Всички имоти на ЧСИ Петко Илиев

1/5 (една пета) идеална част от Поземлен имот с начин на трайно ползване УЛИЦА, с площ 0,264 дка. /двеста шестдесет и четири квадратни метра/, VIII /осма/ категория при неполивни условия, находящ се в местността „БЯЛАТА ПРЪСТ” в землищ ...

Продава Парцел в Белащица за 2016.00 лв. на търг от ЧСИ