Парцел в КНЕЖА за 19550.00 лв.

Имоти > Имоти от чси КНЕЖА > Парцел

Парцел в КНЕЖА

Допълнителна информация

  Начална цена: 19550.00 лв.
  Окръжен съд: Плевен
  Квадратура: 27 кв.м.
  Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
  Обявяване: 2018-06-19
  Адрес:
  ЧСИ: Цветозар Найденов Найденов
  Телефон: 064 - 800091
  Email: cvetozar.najdenov@gmail.com

Всички имоти за КНЕЖА
Всички имоти на ЧСИ Цветозар Найденов Найденов

9/12 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 124010 /сто двадесет и четири хиляди нула десет/ в землището на гр. Кнежа с ЕКАТТЕ 37376 с площ 27.389 дка / двадесет и седем цяло и триста осемдесет и девет стотни декара/, категория четвърта, нах ...

Продава Парцел в КНЕЖА за 19550.00 лв. на търг от ЧСИ