Парцел с къща в с. Кладенци за 5760.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Кладенци > Парцел с къща

Парцел с къща в с. Кладенци

Допълнителна информация

  Начална цена: 5760.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 2880 кв.м.
  Срок: от 26.06.2023 до 26.07.2023
  Обявяване: 2023-07-27
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Кладенци
Всички имоти на ЧСИ

недвижим имот, находящ се в село КЛАДЕНЦИ, община Тервел, област Добрич, представляващ поземлен имот с площ 2880 (две хиляди осемстотин и осемдесет) квадратни метра, съставляващо планоснимачен номер 58 (петдесет и осем) с участие в: УПИ Х (десет) пл. номер 58 с площ 940 (деветстотин и четиридесет) квадратни метра, УПИ VІІІ (осем) пл. номер 59 с площ 320 (триста и двадесет) квадратни метра, УПИ VІІ (седем) пл. номер 59 с площ 300 (триста) квадратни метра, УПИ ХІІ (дв анадесет) пл. номер 57 с площ 520 (петстотин и двадесет) квадратни метра, УПИ ХІ (единадесет) пл. номер 58 с площ 350 (триста и петдесет) квадратни метра, и УПИ ХІІІ (тринадесет) пл. номер 57 с площ 450 (четиристотин и петдесет) квадратни метра, в квартал 3 (трети) по ПУП на с. Кладенци, одобрен със Заповед номер 2395/09.05.1956г., ведно с построеното в УПИ Х-58 ЖИЛИЩЕ от три стаи, коридор и кухня със застроена площ 100 (сто) квадратни метра, мазе със застроена площ 14 (четиринадесет) квадратни метра и стопанска постройка със застроена площ 30 (тридесет) квадратни метра, при граници и съседи: улица, УПИ ХІ-58, план. номер 57, УПИ ХІV-3, УПИ VІ-56, УПИ VІІ-59, УПИ VІІІ-59 и УПИ ІХ-59.  Описание: Имотът е с лице на юг към улица, с изход на междуселищен път с. Кладенци - с. Градница. Разположен е на равен терен. Има правилна правоъгълна форма и е издължен в посока север/юг. Мястото е оградено с оградна мрежа на колове от три страни, а от юг откъм улицата - с масивна ограда. Входът е през метална единична врата за пешеходци и свободен достъп от юг за автомобили. Дворното място е снабдено с вода, а ел. инсталацията е прекъсната. Незастроената част от земята на север зад сградите в имота се обработва, а частта от двора пред сградите е обрасла с трева. Жилищната сграда, ситуирана в южния край на дворното място с лице на юг, е полуразрушена. Има масивни каменни основи, носещи тухлени и преградни стени, покрив скатен-дървена конструкция с цигли. Подът на много места е пропаднал, стените са с пробиви и частично разрушени, таванът -пропаднал, покривната конструкция е прогнила и срутена. Избата е с каменни стени, дървен таван, подът е трамбована пръст, самостоятелен подход към избено помещение. Година на построяване на сградата-1959-1961г. Към настоящия момент е негодна за ползване. Стопанската сграда се намира на запад от къщата, с обща стена и самостоятелен покрив, което е паднал, а стените са срутени. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: възбрана номер 20, том 1, дв. вх. рег. номер 207/07.02.2022г.

Продава Парцел с къща в с. Кладенци за 5760.00 лв. на търг от ЧСИ