Парцел с къща в с. Мали извор за 4608.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Мали извор > Парцел с къща

Парцел с къща в с. Мали извор

Допълнителна информация

  Начална цена: 4608.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 2505 кв.м.
  Срок: от 13.06.2023 до 13.07.2023
  Обявяване: 2023-07-14
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Мали извор
Всички имоти на ЧСИ

недвижим имот, находящ се в село МАЛИ ИЗВОР, община Тервел, област Добрич, представляващ поземлен имот с площ 2505 (две хиляди петстотин и пет) квадратни метра, съставляващо поземлен имот номер 57 (петдесет и седем) в квартал 7 (седем) за който е отреден УПИ VІ-57, в квартал 7 по ПУП на с. Мали Извор, ведно с построената в двоното място къща с площ 60 (шестдесет) квадратни метра и стопанска постройка с площ 30 (тридесет квадратни метра), при граници и съседи на по земления имот: ПИ 56 ПИ 58 ПИ 62 и улица, ведно с всички подорбения, насаждени и права за и в имота.  Описание: Имотът е разположен в краен за селото квартал. Всички съседни имота са с изоставени жилища и рушащи се сгради. В съседство е гробищния парк на селото. Не е изградена инфраструктура, не е организирано сметосъбиране, транспортната достъпност е лоша-пътищата са обрасли с трева и храсти, електроснабдяването е прекъснато, няма и вода. Имотът не ограден, не се стопанисва. Подходът е от изток откъм улица, която е непроходима-обрасла със самозалесила се дървовидна и храстовидна растителност. Няма ток и вода. Жилищната сграда е строена в периода 1950-1952г. Има масивни каменни основи, стени-зид от кирпич, покрив-дървен гредоред с керемиди, външно по стени-мазилка от жълта пръст. Сградата има масивни външни каменни стълби, три стаи и изба със самостоятелен вход. Полусрутена е и негодна за ползване. Стопанска сграда е строена през 1958г. с каменни основи, зид от кирпич, напълно разрушена. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: възбрана номер 22, том 1, дв. вх. рег. номер 227/09.02.2022г.

Продава Парцел с къща в с. Мали извор за 4608.00 лв. на търг от ЧСИ