Многостаен апартамент в гр. Харманли за 44240.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Харманли > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в гр. Харманли

Допълнителна информация

  Начална цена: 44240.00 лв.
  Окръжен съд: Хасково
  Квадратура: 234 кв.м.
  Срок: от 01.02.2023 до 01.03.2023
  Обявяване: 2023-03-02
  Адрес: пл. Възраждане 7
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Харманли
Всички имоти на ЧСИ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА 77181.11.8.1.800 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка осем точка едно точка осемстотин/, находящ се в гр. Харманли, Община Харманли, Област Хасково по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед N РД-18-9/23.03.2006г.на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра гр.София, с адрес:гр.Харманли, п.к. 6450, пл."Възраждане" N 7 /седем/, ет.9 /етаж девет/, обект 800 /осемстотин/, находящ се в сгра да 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 77181.11.8 /седем и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка осем/, с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1/ едно/, с площ от: 234 кв.м. /двеста тридесет и четири квадратни метра/, стар идентификатор : няма, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото със съседи в сградата: на същия етаж : няма; под обекта: 77181.11.8.1.700; над обекта: няма

Продава Многостаен апартамент в гр. Харманли за 44240.00 лв. на търг от ЧСИ