Многостаен апартамент в СВИЩОВ за 10281.60 лв.

Имоти > Имоти от чси СВИЩОВ > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в СВИЩОВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 10281.60 лв.
  Окръжен съд: Велико Търново
  Квадратура: 53 кв.м.
  Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
  Обявяване: 2019-07-18
  Адрес:
  ЧСИ: Дияна Живкова Колева - Стефанска
  Телефон: 062 - 600033
  Email: sis_d.koleva@abv.bg

Всички имоти за СВИЩОВ
Всички имоти на ЧСИ Дияна Живкова Колева - Стефанска

½ идеална част от недвижим имот, състоящ се от хол, спалня, кухня, баня – тоалетна и балкон, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.4874.14 по кадастралната карта и регистри на гр. Свищов, с адрес гр. Свищов, ул. "Акад. Александър Божинов" бл. 7, вх.Б, ет.5, ап.29, който самостоятелен обект се намира в сграда No 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.4874, с предназначение-жилище, на едно ниво, с площ 52,66 кв.м., със съседи - на същия етаж 65766.702.4874.1.13, 65766.702.4874.1.15, под обекта - 65766.702.4874.1.11, над обекта няма, а съгласно схеми икар поземлен имот 65766.702.4874, област Велико Търново, община Свищов, гр. Свищов, п.к. 5250, ул. акад. Александър Божинов, вид собственост, съсобственост, вид територия, урбанизирана, НТП за друг обществен обект, комплекс, площ 213 кв.м. стар номер 5014874, заповед за одобрение на КККР No РД-18-10/ 12.02.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, сграда 65766.702.4874.1, област Велико Търново, община Свищов, гр. Свищов, п.к. 5250, ул. академик Александър Божинов, бл.7, вид собственост, съсобственост, функционално предназначение Жилищна сграда - многофамилна, брой етажи 5,брой самостоятелни обекти 15, застроена площ 213 кв.м., заповед за одобрение на КККР No РД-18-10/ 12.02.2009г, на изпълнителен директор на АГКК, СОС 65766.702.4874.1.14, област Велико Търново, община Свищов, гр. Свищов, п.к. 5250, ул. Академик Александър Божинов, бл.7, вх.Б, ет.5, ап.29, вид собственост частна, тип жилище апартамент, бр. нива 1, площ по документ 52,66 кв.м., избено помещение No 2 с площ 6,75 кв.м.; 1,190% ид.ч. от общите части на сграда. Заповед за одобрение на КККР No РД-18-10/ 12.02.2009г. на изпълнителен директор на АГКК.

Продава Многостаен апартамент в СВИЩОВ за 10281.60 лв. на търг от ЧСИ