Чси Имоти > Свищов > Хотел

ЧСИ Свищов

Всички имоти Хотел в Свищов от ЧСИ

Няма резултати за Хотел в Свищов, вижте резултати за Хотел в окръжен съд Велико Търново

Хотел Равново

Цена: 452865.60 лв.

Населено място: Равново
Квадратура 512 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 2019-07-26
УПИ ІІ - 70 /втори за седемдесет/ в строителен квартал 10 /десети/, целият с площ от 1800 /хиляда и осемстотин/ кв.м., заедно с построените в този имот ДВУЕТАЖЕН ХОТЕЛ със застроена площ о ...

Хотел Джулюница

Хотел Джулюница

Цена: 153520.00 лв.

Населено място: Джулюница
Квадратура 332 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 01.06.2019 до 01.07.2019
Обявяване на: 2019-07-02
ТРИЕТАЖНА СГРАДА – ХОТЕЛ, находяща се в село Джулюница, община Лясковец, построена върху урегулиран поземлен имот – XI – КОО / единадесет римско за КОО/ в квартал 46 /четиридесет и шест/ п ...

Хотел Равново

Хотел Равново

Цена: 503184.00 лв.

Населено място: Равново
Квадратура 512 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.04.2019 до 17.05.2019
Обявяване на: 2019-05-20
УПИ ІІ - 70 /втори за седемдесет/ в строителен квартал 10 /десети/, целият с площ от 1800 /хиляда и осемстотин/ кв.м., заедно с построените в този имот ДВУЕТАЖЕН ХОТЕЛ със застроена площ о ...

Хотел Дебелец

Цена: 180000.00 лв.

Населено място: Дебелец
Квадратура 810 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 09.04.2019 до 09.05.2019
Обявяване на: 2019-05-10
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 09.04.2019 г. до 09.05.2019 г. с обявяване на 10.05.2019 г. за удовлетворяване вземането на взискателя АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД ще бъде проведе ...

Хотел Малки чифлик

Цена: 691520.00 лв.

Населено място: Малки чифлик
Квадратура 2165 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
УПИ VІІІ - 33 в стр. кв. 9 по плана на с.Малък чифлик, с площ от 1190 кв.м., с приложена улична регулация и уредени регулационни отношения, при граници: изток - УПИ ІІІ - 34, УПИ ІV - 33, ...

Хотел ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Хотел ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 442712.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 368 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 11.02.2019 до 11.03.2019
Обявяване на: 2019-03-12
...

Хотел Емен

Цена: 791200.00 лв.

Населено място: Емен
Квадратура 5209 кв.м.

хотелски комплекс Имението
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 15.02.2019 до 15.03.2019
Обявяване на: 2019-03-18
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 15.02.2019 г. до 15.03.2019 г. с обявяване на 18.03.2019 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следния Недвижими имоти, на ...

Хотел Джулюница

Хотел Джулюница

Цена: 144432.00 лв.

Населено място: Джулюница
Квадратура 332 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28
...

Хотел Дебелец

Хотел Дебелец

Цена: 200000.00 лв.

Населено място: Дебелец
Квадратура 810 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 07.01.2019 до 07.02.2019
Обявяване на: 2019-02-08
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 07.01.2019 до 07.02.2019 с обявяване на 08.02.2019 ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следният НЕДВИЖИМ ИМОТ:    НЕДВ ...

Хотел Джулюница

Цена: 160480.00 лв.

Населено място: Джулюница
Квадратура 332 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 23.12.2018 до 23.01.2019
Обявяване на: 2019-01-24
ТРИЕТАЖНА СГРАДА – ХОТЕЛ, находяща се в село Джулюница, община Лясковец, построена върху урегулиран поземлен имот – XI – КОО / единадесет римско за КОО/ в квартал 46 /четиридесет и шест/ п ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси свищов чси свищов имоти свищов жилища от банки в свищов алеково свищов имоти в свищов апартаменти в свищов апартаменти свищов жилища за продажба в свищов