Многостаен апартамент в Аксаково за 116000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Аксаково > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в Аксаково

Допълнителна информация

  Начална цена: 116000.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 136 кв.м.
  Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
  Обявяване: 2019-06-28
  Адрес:
  ЧСИ: Станимира Костова - Данова
  Телефон: 052 630140
  Email: sis_718@abv.bg

Всички имоти за Аксаково
Всички имоти на ЧСИ Станимира Костова - Данова

АПАРТАМЕНТ № 2 /две/, находящ се в град Аксаково, община Аксаково, област Варна, ул. „Слави Дойчев" № 15 /петнадесет/, на втори етаж съгласно нотариален акт, а по скица - на ул."Акация" /без посочен номер/, с площ от 135,76 /сто тридесет и пет цяло и седемдесет и шест стотни/ квадратни метра, състоящ се от: входно антре, дневна с кухненски бокс, три спални, две бани с тоалет, два балкона, при граници: долу - ап.№ 1; горе - ап.№ 3 и стълбище, ведно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две/, с п лощ от 7,60 /седем цяло и шестдесет стотни/ квадратни метра, при граници: избени помещения №1 и №3, и коридор, както и 25,6269 % /двадесет и пет цяло шест хиляди двеста шестдесет и девет десетохилядни процента/ идеални части, равняващи се на 19,99 /деветнадесет цяло и деветдесет и девет стотни/ квадратни метра идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, както и 128,13 /сто двадесет и осем цяло и тринадесет стотни/ квадратни метра идеални части от ДВОРНОТО МЯСТО, в което е построена сградата, находящо се в град Аксаково, община Аксаково, област Варна, ул. „Слави Дойчев" № 15, /петнадесет/ съгласно нотариален акт, а по скица - на ул."Акация" /без посочен номер/, цялото с площ от 505,00 /петстотин и пет/ квадратни метра по нотариален акт, а по скица с площ от 504,00 /петстотин и четири/ квадрати метра, представляващо УПИ № IХ-379 /девети - триста седемдесет и девет/ в квартал 13 /тринадесет/ по действащия застроителен и регулационен план на град Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със Заповед № 358/20.12.2001г. на Кмета на Община Аксаково, съответстващ на част от парцел II-281 /втори - двеста осемдесет и едно/ в квартал 13 /тринадесети/ по стар план на град Аксаково, при граници за дворното място по скица: улица, УПИ № Х-379, УПИ № 111-381 и У11И № 1-380.

Продава Многостаен апартамент в Аксаково за 116000.00 лв. на търг от ЧСИ