Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ за 161280.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 161280.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 126 кв.м.
  Срок: 19.05.2019 до 19.06.2019
  Обявяване: 2019-06-20
  Адрес: гр.Пловдив 4000, ул.София 18, ет.2
  ЧСИ: Людмила Тодорова Мурджанова
  Телефон: 032 - 624161
  Email: l_murdjanova@abv.bg

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Людмила Тодорова Мурджанова

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.511.615.1.3, находящ се в гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 48 / 03.08.2009 г.. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед : няма издадена заповед в КККР, адрес : гр.Пловдив 4000, ул.София 18,ет.2, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ 56784.511.615, предназначение : жилище, апартамент, брой нива на обекта : 1 с площ от 126 кв.м., ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, със застроена площ 14кв.м., при граници:от изток-помещение на Ангел Василев, от юг-дворно място, от запад-помещение на Веселин Тошев Кърпаров, ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, със застроена площ от 7кв.м., при граници: от изток-помещение на Теменуга и Балю Балеви, коридор, от запад-помещение на Веселин Кърпачев, ведно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, със застроена площ 15кв.м., при граници:от изток-източното общо таванско помещение и от север-дворно място, ведно с 1/8ид.ч. от общите части на сградата и от правата на строеж, както и 1/8 ид.част от Поземлен имот с идентификатор 56784.511.615, находящ се в гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 48 / 03.08.2009 г.. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед : няма издадена заповед в КККР, адрес : гр.Пловдив 4000, ул.София 18, с площ по кадастрална карта 721 кв.м., а съгласно документ за собственост 863 кв.м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване – до 10 м., номер по предходен план 507.616, кв. 48, по плана на кв.Кишинев – Смирненски, парцел : V- 615.614, при съседи : Поземлен имот с идентификатор 56784.511.616, Поземлен имот с идентификатор 56784.511.9543, Поземлен имот с идентификатор 56784.511.9544, Поземлен имот с идентификатор 56784.511.614, Поземлен имот с идентификатор 56784.511.617

Продава Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ за 161280.00 лв. на търг от ЧСИ