Къща в Труд за 85300.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Труд > Къща

Къща в Труд

Допълнителна информация

  Начална цена: 85300.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 96 кв.м.
  Срок: 19.07.2020 до 19.08.2020
  Обявяване: 2020-08-20
  Адрес: с.Труд, п.к.4199, ул.”Александър Димитров” № 7
  ЧСИ: Людмила Тодорова Мурджанова
  Телефон: 032 - 624161
  Email: l_murdjanova@abv.bg

Всички имоти за Труд
Всички имоти на ЧСИ Людмила Тодорова Мурджанова

СГРАДА с идентификатор 73242.501.135.1, с.Труд, общ.Марица, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-76/20.11.2007 г./20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; адрес на сградата : с.Труд, п.к.4199, ул.”Александър Димитров” № 7; застроена площ: 96.00 кв.м.; брой надземни етажи: 2; брой подземни етажи: няма данни; брой самостоятелни обекти в сградата: няма д анни; предназначени: жилищна сграда – еднофамилна; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 73242.501.135; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 135, кв.103, парцел: ХVIII-135, при съседи: 73242.501.1909, 73242.50134, 73242.501.139, 73242.501.138, 73242.501.137, 73242.501.136, построена чрез отстъпено право на строеж върху държавна земя кв.107, парцел IX-общ.

Продава Къща в Труд за 85300.00 лв. на търг от ЧСИ