Къща в Снежина за 13320.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Снежина > Къща

Къща в Снежина

Допълнителна информация

  Начална цена: 13320.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 102 кв.м.
  Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
  Обявяване: 2020-07-17
  Адрес: село Снежина
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Снежина
Всички имоти на ЧСИ

ДВОРНО МЯСТО находящо се в село Снежина, община Провадия, област Варна, цялото с площ от 1620 кв.м. (хиляда шестстотин и двадесет квадратни метра), включено в урегулиран поземлен имот № II- 96 (две -деветдесет и шест), в квартал 78 (седемдесет и осем) по плана на селото, при граници на мястото:улица, УПИ III - 95, УПИ IV - 95, УПИ V - 97, УПИ VI - 97. УПИ I - 96, ведно с построените в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 102.00 КВ.М. (сто и два квадратни метра) по данъчн а оценка, НАВЕС с оградни стени със застроена площ 10.00 кв.м. (десет квадратни метра) по данъчна оценка и Второстепенна сграда със застроена площ 40.00кв.м. (четиридесет квадратни метра) по данъчна оценка.

Продава Къща в Снежина за 13320.00 лв. на търг от ЧСИ