Къща в Владимирово за 15312.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Владимирово > Къща

Къща в Владимирово

Допълнителна информация

  Начална цена: 15312.00 лв.
  Окръжен съд: Монтана
  Квадратура: 70 кв.м.
  Срок: 20.11.2019 до 20.12.2019
  Обявяване: 2019-12-23
  Адрес:
  ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
  Телефон: 096 - 305205
  Email: maya_civanova@abv.bg

Всички имоти за Владимирово
Всички имоти на ЧСИ Мая Цветанова Иванова

1. ДВОРНО МЯСТО, представляващо Урегулиран поземлен имот VIII (осми), планоснимачен номер 658 (шестстотин петдесет и осем) в квартал № 28 (двадесет и осем) по регулационния план на с. Владимирово, община Бойчиновци, одобрен със Заповед № 2591 от 1963 г., с площ на имота от 1000 кв.м. (хиляда квадратни метра), ВЕДНО с построените в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на един етаж, лятна кухня, второстепенна постройка и всички други подобрения, при граници и съседи: улица, УПИ IX-656, УПИ XX I-643, УПИ XXII-642 и УПИ VII-659

Продава Къща в Владимирово за 15312.00 лв. на търг от ЧСИ