Къща в Рибново за 41020.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Рибново > Къща

Къща в Рибново

Допълнителна информация

  Начална цена: 41020.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 81 кв.м.
  Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
  Обявяване: 2019-11-19
  Адрес: улица „Шеста” 25.
  ЧСИ: Георги Цеклеов
  Телефон: 0747 – 80809; 0 888 - 975 144
  Email: georgitsekleov@abv.bg

Всички имоти за Рибново
Всички имоти на ЧСИ Георги Цеклеов

Предмет на публичната продан е УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел V /пети/, имот с планоснимачен номер 18 /осемнадесет/ от квартал 11 /единадесети/ по сега действащия план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевградска, утвърден със Заповед 237 /двеста тридесет и седем/ от 2001 /две хиляди и първа/ година на Кмета на Община Гърмен, област Благоевградска, с площ за имота от 570 /петстотин и седемдесет/ квадратни метра, при съседи по нотариален акт: от изток – УПИ – парцел IV /четвърт и/ на Къдри Уланов, от запад – УПИ – парцел VI /шести/ на Мехмед Кунев, от юг – улица, и от север – дере, и при съседи по скица: от изток – УПИ – парцел IV – 17 /четвърти за имот планоснимачен номер седемнадесети/ на Къдри Уланов, от запад – УПИ –парцел VI -19 /шести за имот планоснимачен номер деветнадесети/ на Мехмед Кунев, от юг – улица, и от север – край на регулацията, ВЕДНО със застроената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 81 /осемдесет и един/ квадратни метра, с административен адрес на имота – село Рибново, улица „Шеста” 25 /номер двадесет и пет/ в размер на 51 275 /петдесет и една хиляди двеста седемдесет и пет/ лева, от които за поземления имот - УПИ парцел V-18, кв.11. Административен адрес на имота – село Рибново, улица „Шеста” 25. Обектът се намира в края на северната част на с. Рибново, в близост до бившия стопански двор. Районът е с частично изградена инженерна инфраструктура. Приблизителни координати: 41.553192, 23.751906 Двуетажната сграда е със ЗП от 81 м2 и с РЗП от 162 кв.м. Конструкцията на сградата е масивна, стоманобетонова носеща с тухлени стени. Външните стени на сградата са измазани по 3 от стените, а четвъртата /задната/ е на тухла. Покривът е дървен, 4-скатен покрит с поцинкована ламарина. Сградата е двуетажна с таван и в нея са обособени: коридор, две стаи, сан.възел и вътрешно стълбище на партерен /първи/ етаж, както и коридор, три стаи и тераса на втори етаж. Подпокривното пространство е обособено като общ таван с тераса. Пода в стаите е на циментова замазка, а стените са на мазилка и щпакловка. Дограмата е дървена, масив по врати, а по прозорци е дървена на първи етаж и ПВЦ-зл.дъб на втори етаж. Санитарното помещение на първи етаж е с цим.замазка по под и мазилка по стени. Дворното място е с основно равнинен характер, като в задната част има наклон към дере. Оградата е масивна /ст.бетон и тухла/ откъм улицата и с телена мрежа на ст.бет.колове откъм другите 3 страни на двора. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.

Продава Къща в Рибново за 41020.00 лв. на търг от ЧСИ