Къща в СВИЩОВ за 17397.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СВИЩОВ > Къща

Къща в СВИЩОВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 17397.00 лв.
  Окръжен съд: Велико Търново
  Квадратура: 52 кв.м.
  Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
  Обявяване: 2019-07-18
  Адрес:
  ЧСИ: Дияна Живкова Колева - Стефанска
  Телефон: 062 - 600033
  Email: sis_d.koleva@abv.bg

Всички имоти за СВИЩОВ
Всички имоти на ЧСИ Дияна Живкова Колева - Стефанска

недвижим имот, находящ се в гр. Свищов: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ПИ/ № 2922, стар номер 5012922, идентификатор по кадастралната карта 65766.701.2922, с площ по акт от 135,00 кв. м., а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри с площ от 136,00 кв. м., трайно предназначение на територията урбанизирана, начин на трайно ползване за друг вид застрояване, който участва в Урегулиран поземлен имот /УПИ/ LIV - 2921, 2922 с площ от 296,00 кв. м., в квартал 14 по подробния устройствен пла н на гр. Свищов на ул. „Апостол Конкович" № 32 А, при граници и съседи на поземления имот по акт: на север - Петър Борисов Дончев, на юг - улица, на запад - улица, на изток - Ангел Парашкевов Дончев и Милка Петрова Дончева, и при граници на УПИ: на север - Петър Борисов Дончев, на изток - Георги Петев, на юг - улица, на запад -улица, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри: 65766.701.2921; 65766.701.2923; 65766.701.9509, и при граници на УПИ: на север - Петър Борисов Дончев, на изток - Георги Петев, на юг - улица, на запад - улица, заедно с построените в този поземлен имот, представляващи съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри жилищна сграда с идентификатор 65766.701.2922.1, на два етажа със застроена площ 48,00 кв. м., предназначение: жилищна сграда еднофамилна, а съгласно акт: ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 52,00 кв. м., състояща се от: три стаи, коридор, баня, тоалетна и тераса и ТАВАН с площ от 52,00 кв. м., състоящ се от: две стаи и две тераси

Продава Къща в СВИЩОВ за 17397.00 лв. на търг от ЧСИ