Къща с парцел в с. Ковачевци за 51488.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Ковачевци > Къща с парцел

Къща с парцел в с. Ковачевци

Допълнителна информация

  Начална цена: 51488.00 лв.
  Окръжен съд: София окръг
  Квадратура: 58 кв.м.
  Срок: от 07.06.2024 до 08.07.2024
  Обявяване: 2024-07-09
  Адрес: с. КОВАЧЕВЦИ, община Самоков
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Ковачевци
Всички имоти на ЧСИ

½ (една втора) идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 553 кв. м., идентичен с парцел V, отреден за части от имоти с пл. номер 539 и номер 541, в кв. 48 по регулационния план на с. Ковачевци, общ. Самоков, при граници и съседи, съобразно нотариален акт: улица, Цанка Джорджева, Севда Костова и Райчо Млеканов, ВЕДНО с цялата построена в северната част на описания по-горе поземлен имот, върху поземлен имот с пл. номер 539, ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 58 кв. м., състояща се от сутерен, първи етаж и тавански етаж.

Продава Къща с парцел в с. Ковачевци за 51488.00 лв. на търг от ЧСИ