Къща с парцел в с. Чернооково за 23360.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Чернооково > Къща с парцел

Къща с парцел в с. Чернооково

Допълнителна информация

  Начална цена: 23360.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 100 кв.м.
  Срок: от 19.08.2022 до 19.09.2022
  Обявяване: 2022-09-20
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Чернооково
Всички имоти на ЧСИ

Недвижим имот, находящ се в село Чернооково, община Ген.Тошево, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ от 770 кв.м./седемстотин и седемдесет квадратни метра/, съставляващо УПИ XXIII-65/двадесет и три римско за имот с планоснимачен номер шестдесет и пет/ в кв.12/дванадесети/ по регулационния план на селото, при граници и съседи: УПИ XII-65, квартална градина и от двете страни улици, ведно с построената в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 99.84 кв.м./деветд есет и девет цяло осемдесет и четири стотни квадратни метра/ .  Описание: Дворното място е разположено на равен терен, оградено от всички страни с метална ограда- мрежа на бетонови колове. Жилищната сграда е едноетажна със ЗП-99,84 кв.м., строена е в периода 1960-1962г. Сградата е с масивни каменни основи, стени-тухлен зид, покрив-дървен гредоред с цигли, външно по стени-циментова мазилка.  Състои се от четири помещения-две спални, просторно помещение на две нива обединяващо в един обем дневна, трапезария и кухня, сервизно помещение-баня и тоалетна в едно. Подът в сградата е теракот, стените и тавана са гипскартон с латекс, дограма ПВЦ за прозорци и външни врати, вътрешни врати MDF.  Сградата е изцяло реновирана в периода 2010-2011г. В момента на огледа не се обитава, но се стопанисва много добре, общо много добро състояние  Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана под номер 8, том 1, вх.рег.номер 60 от 15.01.2019г на СВ Ген.Тошево; Възбрана, вписана под номер 113, том 1, вх.рег.номер 1870 от 15.07.2021г на СВ Ген.Тошево.

Продава Къща с парцел в с. Чернооково за 23360.00 лв. на търг от ЧСИ