Земеделски имот в с. Драганово за 36315.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Драганово > Земеделски имот

Земеделски имот в с. Драганово

Допълнителна информация

  Начална цена: 36315.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 544 кв.м.
  Срок: от 26.07.2022 до 26.08.2022
  Обявяване: 2022-08-29
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Драганово
Всички имоти на ЧСИ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 3320 кв.м., представляващ имот парцел II с пл. номер35, от които 1380 кв. м. са в кв. 11 по плана на с. Драганово, кв. Войсил, общ.Добричка, ведно е построените КЪЩА за живеене със застроена площ от 60.00 кв.м, с изба от 20 кв.м. и 1940 кв.м. са в УРЕГУЛИРАНИЯ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II-35, в кв. 10 по плана на с. Драганово, кв. „Войсил", ведно с построената ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЙЦИ, състояща се от 3 халета, от които Хале номер 1 със застроена площ 181.25 кв.м., Хале н омер 2 със застроена площ 181.25 кв. м. и Хале номер 3 със застроена площ 181.25 кв. м. ведно с всички подобрения и приращения в имота, при граници и съседи на поземления имот: улица, улица, имоти с пл. номер 36, пл. 37, пл. номер 62

Продава Земеделски имот в с. Драганово за 36315.00 лв. на търг от ЧСИ