Земеделски имот в гр. Каолиново за 38400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Каолиново > Земеделски имот

Земеделски имот в гр. Каолиново

Допълнителна информация

  Начална цена: 38400.00 лв.
  Окръжен съд: Шумен
  Квадратура: 33803 кв.м.
  Срок: от 02.11.2020 до 02.12.2020
  Обявяване: 2020-12-03
  Адрес: гр.Каолиново, обл.Шумен, местността "КОДЖА ЕКИНЛИК"
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Каолиново
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 33 803кв.м. С идентификатор №36079.28.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Каолиново, общ.Каолиново, обл.Шумен, одобрени със Заповед №РД – 18 – 1979/20.12.2018г на Изп.директор на АГКК Шумен, в местността „КОДЖА ЕКИНЛИК“, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – 3 – та, при съседи:№№ 36079.28 .146, 36079.28.10, 26079.28.9, 36079.28.8, 36079.28.17, 36079.28.5, 36079.28.4, 36079.28.22.

Продава Земеделски имот в гр. Каолиново за 38400.00 лв. на търг от ЧСИ