Земеделски имот в Априлци за 16.56 лв.

Имоти > Имоти от чси Априлци > Земеделски имот

Земеделски имот в Априлци

Допълнителна информация

  Начална цена: 16.56 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 397 кв.м.
  Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
  Обявяване: 2019-11-12
  Адрес: гр. Априлци, обл. Ловеч, кв. Острец, м. Ломът-Илчовото
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за Априлци
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

1/3 /една трета/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 52218.822.72 / петдесет и две хиляди двеста и осемнадесет, точка, осемстотин двадесет и две, точка, седемдесет и две/ по кад. карта на гр. Априлци, одобрена със Заповед РД-18-49/31.08.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Априлци, кв. Острец, м. Ломът-Илчовото, целият с площ от 397 кв. м. /триста деветдесет и седем кв. м./, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: 6, при съседи: 52218.822.73, 52218.195.20, 52218.822.489, 52218.822.483.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1033/18

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Toни Тодоров, тел. 0879 634 661,
email: [email protected]

Продава Земеделски имот в Априлци за 16.56 лв. на търг от ЧСИ