Земеделски имот в Козарка за 1542.40 лв.

Имоти > Имоти от чси Козарка > Земеделски имот

Земеделски имот в Козарка

Допълнителна информация

  Начална цена: 1542.40 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 2722 кв.м.
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване: 2018-03-22
  Адрес: местност СВИНИЩЕТО
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Козарка
Всички имоти на ЧСИ

Поземлен имот № 006001 (нула, нула, шест, нула, нула, едно) по КВС на с.Козарка, община Неделино, обл.Смолян, с ЕКАТТЕ 37695, местност Свинището, с площ 2 722 кв.м. (две хиляди седемстотин двадесет и два квадратни метра), начин на трай ...

Продава Земеделски имот в Козарка за 1542.40 лв. на търг от ЧСИ