Земеделска земя в гр. София за 2400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. София > Земеделска земя

Земеделска земя в гр. София

Допълнителна информация

  Начална цена: 2400.00 лв.
  Окръжен съд: София град
  Квадратура: 2434 кв.м.
  Срок: от 25.09.2023 до 25.10.2023
  Обявяване: 2023-10-26
  Адрес: с. Клисура, местност "Шири бара"
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. София
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37280.2127.13 /три, седем, две, осем, нула, точка, две, едно, две, седем, точка, едно, три/ съгласно кадастрална схема номер 15-574387/16.11.2017 г.; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; с адрес на поземления имот: с. Клисура, район „Банкя“, местност „ШИРИ БАРА“; Посочена в документа площ: 2434 кв.м; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Лив ада; Категория на земята при неполивни условия: 9; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: 044013, Съседи: 37280.2127.14, 37280.2127.15, 37280.2127.19, 37280.2127.28, 37280.2127.27, 37280.2127.11, а по нотариален акт за собственост представлява: ЛИВАДА с площ от 2434 /две хиляди четиристотин тридесет и два/ кв.м., IX /девета/ категория, находяща се в местност „Шири бара“ имот номер 044013 по картата на землището на с. Клисура, община „Банкя“, при съседи: имот номер 044015 – ливада на наследниците на Зафир Зарков Стойков, имот номер 044019 – нива на наследниците на Ваклин Спасов Петров, имот номер 044028 – нива на наследниците на Зафир Зарков Стойков и имот номер 044027 – нива на наследниците на Митко Георев Пейчинов, имот номер 044011 – ливада на наследниците на Феодор Панев Манолов, имот номер 044014 – ливада на наследниците на Никола Величков Хранов.

Продава Земеделска земя в гр. София за 2400.00 лв. на търг от ЧСИ