error гр. София Евтини Гараж в Гр. София от ЧСИ

Чси Имоти > Гр. София > Гараж

ЧСИ Гр. София

Всички имоти Гараж в Гр. София от ЧСИ

Гараж гр. София

Цена: 7680.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 27 кв.м.

кв. "Драгалевци", ул. "Вълшебно биле" № 9
Окръжен съд: София град
Срок: от 12.06.2023 до 12.07.2023
Обявяване на: 2023-07-13
ГАРАЖ номер 3 /три/, с обща площ /включително идеалните части/ от 26.97 кв.м. /двадесет и шест цяло и деветдесет и седем стотни квадратни метра/, а с полезна площ от 23.92 кв.м./двадесет и три цяло и ...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 25680.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 24 кв.м.

ж.к. Люлин, бл. 761
Окръжен съд: София град
Срок: от 03.06.2023 до 03.07.2023
Обявяване на: 2023-07-04
...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 18320.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 17 кв.м.

ж.к. Люлин, бл. 761
Окръжен съд: София град
Срок: от 03.06.2023 до 03.07.2023
Обявяване на: 2023-07-04
...

Гараж гр. София

Цена: 78840.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 61 кв.м.

бул. "Александър Стамболийски" № 125-2
Окръжен съд: София град
Срок: от 19.05.2023 до 19.06.2023
Обявяване на: 2023-06-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ГАРАЖ номер Б, с идентификатор 68134.305.8.14.101, по кадастралната карта, одобрена със Заповед номер РД-18-32 от 01.04.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК, последн ...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 35000.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 21 кв.м.

район Студентски, ул. „21-ви век“ № 9, вх. В, ет. 0, гараж № В-11
Окръжен съд: София град
Срок: от 15.05.2023 до 15.06.2023
Обявяване на: 2023-06-16
- Гараж номер В-11 (В-единадесет), в секция В- съгласно доказателствения нотариален акт, на партер, със застроена площ от 20,73 (двадесет цяло и седемдесет и три стотни) квадратни метра, при съседи: д ...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 14790.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 18 кв.м.

район Студентски, ул. „21-ви век
Окръжен съд: София град
Срок: от 15.05.2023 до 15.06.2023
Обявяване на: 2023-06-16
- Гараж номер 42 (четиридесет и две) на сутерен, със застроена площ от 17.55 (седемнадесет цяло и петдесет и пет стотни) квадратни метра, при съседи: гараж номер 41, гараж номер 57, гараж номер 43, пр ...

Гараж гр. София

Цена: 35000.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 25 кв.м.

район Студентски, ул. „21-ви век“ № 9, вх. А, ет. 0, гараж № 2
Окръжен съд: София град
Срок: от 15.05.2023 до 15.06.2023
Обявяване на: 2023-06-16
- Гараж номер А-2 (А-две), в секция А - съгласно доказателствения нотариален акт, на партер, със застроена площ от 25.21 (двадесет и пет цяло и двадесет и една стотни) квадратни метра, при съседи: га ...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 35900.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 16 кв.м.

улица "Света Екатерина" №4
Окръжен съд: София град
Срок: от 15.05.2023 до 15.06.2023
Обявяване на: 2023-06-16
- Гараж номер9 /девет/, находящ се в сутерена на сградата на кота - 2.80, със застроена площ 16,2 /шестнадесет цяло и два/ кв м., при съседи: на юг гараж номер 8 /осем/, на запад маневрена улица, на ...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 41600.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 19 кв.м.

ул. "Света Екатерина" №4
Окръжен съд: София град
Срок: от 15.05.2023 до 15.06.2023
Обявяване на: 2023-06-16
- Гараж номер10 /десет/, находящ се в сутерена на сградата на кота - 2.80, със застроена площ 18.8 /осемнадесет цяло и осем/ кв м., при съседи: на север гараж номер 11 /единадесет/, на запад маневрен ...

Гараж гр. София

Цена: 40800.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 17 кв.м.

ул. "Борово" № 57-59
Окръжен съд: София град
Срок: от 15.05.2023 до 15.06.2023
Обявяване на: 2023-06-16
Гараж номер 27, находящ се в сградата на бл. 2 на ул. "Борово" номер 57-59, с площ от 16,94 кв.м., заедно с прилежащото му мазе номер 15 с врата към гаража с площ от 4,31 кв.м. ...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 41760.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 43 кв.м.

район „Подуяне“, ул. „Златоструй“ №12
Окръжен съд: София град
Срок: от 12.05.2023 до 12.06.2023
Обявяване на: 2023-06-13
НЕДВИЖИМ ИМОТ: ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ номер14, 15, 16, 17 /четиринадесет, петнадесет, шестнадесет, седемнадесет/, находящ се на кота -3,62 м. /минус три цяло и шестдесет и две стотни метра/ в сутерена на жили ...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 78840.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 61 кв.м.

бул. "Александър Стамболийски" № 125-2
Окръжен съд: София град
Срок: от 05.05.2023 до 05.06.2023
Обявяване на: 2023-06-06
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ГАРАЖ номер Б, с идентификатор 68134.305.8.14.101, по кадастралната карта, одобрена със Заповед номер РД-18-32 от 01.04.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК, последн ...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 61608.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 26 кв.м.

ул. "Кричим" № 47
Окръжен съд: София град
Срок: от 05.05.2023 до 05.06.2023
Обявяване на: 2023-06-06
...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 43200.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 20 кв.м.

ж.к. Люлин
Окръжен съд: София град
Срок: от 30.04.2023 до 30.05.2023
Обявяване на: 2023-05-31
...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 26640.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 20 кв.м.

гр. София, ж.к. Люлин бл.765
Окръжен съд: София град
Срок: от 26.04.2023 до 26.05.2023
Обявяване на: 2023-05-29
...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 14202.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 25 кв.м.

„Люлин“ 1, бл. 34 А, ет. -1, гараж №12
Окръжен съд: София град
Срок: от 25.04.2023 до 25.05.2023
Обявяване на: 2023-05-26
½ идеални части от ГАРАЖ номер 12 /дванадесет/, находящ се във вход А, Б на сутерена на сградата, с адрес по акт за собственост бл. 34 „А“, 34 „Б“, кота -3,05 м., със за ...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 13365.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 22 кв.м.

ж.к. „Люлин 1“, бл. 34А
Окръжен съд: София град
Срок: от 25.04.2023 до 25.05.2023
Обявяване на: 2023-05-26
½ идеални части от ГАРАЖ номер 2 /две/, без кадастрален идентификатор, с площ от 21,52 кв.м. /двадесет и едно цяло и петдесет и две стотни квадратни метра/, разположен във вход В на сутерена на ...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 11637.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 22 кв.м.

ж.к. „Люлин 1“, бл. 34А
Окръжен съд: София град
Срок: от 25.04.2023 до 25.05.2023
Обявяване на: 2023-05-26
½ идеални части от ГАРАЖ номер 3 /три/, без кадастрален идентификатор, с площ от 21,94 кв.м. /двадесет и едно цяло деветдесет и четири стотни квадратни метра/, разположен във вход В на сутерен ...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 11061.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 21 кв.м.

ж.к. „Люлин 1“, бл. 34А
Окръжен съд: София град
Срок: от 25.04.2023 до 25.05.2023
Обявяване на: 2023-05-26
½ идеални части от ГАРАЖ номер 4 /четири/, без кадастрален идентификатор, с площ от 20,85 кв.м /двадесет цяло и осемдесет и пет стотни квадратни метра/, разположен във вход В на сутерена на сг ...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 17901.60 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 20 кв.м.

гр. София, р-н Слатина, ж.к. "Гео Милев", ул. "Виница" 17, ет.-2, гараж 2
Окръжен съд: София град
Срок: от 03.04.2023 до 03.05.2023
Обявяване на: 2023-05-04
...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 44010.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 20 кв.м.

ул. "Света Екатерина" №4
Окръжен съд: София град
Срок: от 27.03.2023 до 27.04.2023
Обявяване на: 2023-04-28
Гараж номер11 /единадесет/,находящ се в сутерена на сградата на кота - 2.80, със застроена площ 19.9 /деветнадесет цяло и девет/ кв м., при съседи: на юг гараж номер 10 /десет/, на запад маневрена ули ...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 46300.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 21 кв.м.

ул. "Света Екатерина" №4
Окръжен съд: София град
Срок: от 27.03.2023 до 27.04.2023
Обявяване на: 2023-04-28
Гараж номер7 /седем/, находящ се в сутерена на сградата на кота - 2.80, със застроена площ 20.9 /двадесет цяло и девет/ кв м., при съседи: на север гараж номер 8 /осем/, запад маневрена улица, на изт ...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 43800.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 20 кв.м.

ул. "Света Екатерина" №4
Окръжен съд: София град
Срок: от 27.03.2023 до 27.04.2023
Обявяване на: 2023-04-28
Гараж номер3 /три/, находящ се в сутерена на сградата на кота - 2.80, със застроена площ 19.8 /деветнадесет цяло и осем/ кв м., при съседи: на юг гараж номер 2 /две/, на изток маневрена улица, на севе ...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 35400.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 16 кв.м.

ул. "Света Екатерина" №4
Окръжен съд: София град
Срок: от 27.03.2023 до 27.04.2023
Обявяване на: 2023-04-28
Гараж номер2 /две/, находящ се в сутерена на сградата на кота - 2.80, със застроена площ 16 /шестнадесет/ кв м., при съседи: от юг гараж номер 1 /едно/, на изток маневрена улица, от север гараж номер3 ...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 38900.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 16 кв.м.

ул. "Света Екатерина" №4
Окръжен съд: София град
Срок: от 27.03.2023 до 27.04.2023
Обявяване на: 2023-04-28
Гараж номер1 /едно/, находящ се в сутерена на сградата на кота - 2.80, със застроена площ 15,5 /петнадесет цяло и пет/ кв м., при съседи: от север гараж номер 2 /две/, на изток маневрена улица, от юг ...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 66696.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 36 кв.м.

ул. „Атанас Узунов“ № 31
Окръжен съд: София град
Срок: от 21.03.2023 до 21.04.2023
Обявяване на: 2023-04-24
ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ номер 13,14 / тринадесет, четиринадесет/, намиращ се на сутеренен етаж, на кота – 3,25 (минус три цяло двадесет и пет стотни) метра, със застроена площ от 35,52 / тридесет и пет ц ...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 11352.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 17 кв.м.

гр. София, р-н "Витоша", ул. "Българска легия" № 2Б, ет. -1, подземен гараж № 13
Окръжен съд: София град
Срок: от 20.03.2023 до 20.04.2023
Обявяване на: 2023-04-21
...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 34560.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 19 кв.м.

ул. Казбек №32, ет – 2
Окръжен съд: София град
Срок: от 20.03.2023 до 20.04.2023
Обявяване на: 2023-04-21
...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 46400.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 43 кв.м.

град София, район „Подуяне“, ул. „Златоструй“ №12
Окръжен съд: София град
Срок: от 10.03.2023 до 10.04.2023
Обявяване на: 2023-04-11
НЕДВИЖИМ ИМОТ: ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ номер14, 15, 16, 17 /четиринадесет, петнадесет, шестнадесет, седемнадесет/, находящ се на кота -3,62 м. /минус три цяло и шестдесет и две стотни метра/ в сутерена на жили ...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 17901.60 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 20 кв.м.

гр. София, р-н Слатина, ж.к. "Гео Милев", ул. "Виница" 17, ет.-2, гараж 2
Окръжен съд: София град
Срок: от 23.02.2023 до 23.03.2023
Обявяване на: 2023-03-24
...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 15780.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 25 кв.м.


Окръжен съд: София град
Срок: от 22.02.2023 до 22.03.2023
Обявяване на: 2023-03-23
½ идеални части от ГАРАЖ номер 12 /дванадесет/, находящ се във вход А, Б на сутерена на сградата, с адрес по акт за собственост бл. 34 „А“, 34 „Б“, кота -3,05 м., със за ...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 14850.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 22 кв.м.


Окръжен съд: София град
Срок: от 22.02.2023 до 22.03.2023
Обявяване на: 2023-03-23
½ идеални части от ГАРАЖ номер 2 /две/, без кадастрален идентификатор, с площ от 21,52 кв.м. /двадесет и едно цяло и петдесет и две стотни квадратни метра/, разположен във вход В на сутерена на ...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 12930.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 22 кв.м.


Окръжен съд: София град
Срок: от 22.02.2023 до 22.03.2023
Обявяване на: 2023-03-23
½ идеални части от ГАРАЖ номер 3 /три/, без кадастрален идентификатор, с площ от 21,94 кв.м. /двадесет и едно цяло деветдесет и четири стотни квадратни метра/, разположен във вход В на сутерена ...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 12290.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 21 кв.м.


Окръжен съд: София град
Срок: от 22.02.2023 до 22.03.2023
Обявяване на: 2023-03-23
½ идеални части от ГАРАЖ номер 4 /четири/, без кадастрален идентификатор, с площ от 20,85 кв.м /двадесет цяло и осемдесет и пет стотни квадратни метра/, разположен във вход В на сутерена на сгр ...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 19927.40 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 27 кв.м.

кв. Драгалевци - разширение север", ул. "Родна Стряха"
Окръжен съд: София град
Срок: от 20.02.2023 до 20.03.2023
Обявяване на: 2023-03-21
ГАРАЖ номер 3 /три/, с обща площ /включително идеалните части/ от 26.97 кв.м. /двадесет и шест цяло и деветдесет и седем стотни квадратни метра/, а с полезна площ от 23.92 кв.м./двадесет и три цяло и ...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 36769.60 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 28 кв.м.

гр. София, бул. "Сливница" 90
Окръжен съд: София град
Срок: от 27.01.2023 до 27.02.2023
Обявяване на: 2023-02-28
- Недвижим имот находящ се в гр. София, Столична Община, район Връбница, бул. „Сливница“ номер 90 в жилищната сграда с гаражи и магазини, Подобект 1 (едно)- източна секция, изградена в юго ...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 39949.92 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 21 кв.м.

гр. София, ул. "Буная" № 6, ет. -1, гараж 5
Окръжен съд: София град
Срок: от 20.01.2023 до 20.02.2023
Обявяване на: 2023-02-21
...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 36682.56 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 20 кв.м.

гр. София, ул. "Буная" № 6, ет. -1, гараж 4
Окръжен съд: София град
Срок: от 20.01.2023 до 20.02.2023
Обявяване на: 2023-02-21
...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 37288.08 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 20 кв.м.

гр. София, ул. "Буная" № 6, ет. -1, гараж 1
Окръжен съд: София град
Срок: от 20.01.2023 до 20.02.2023
Обявяване на: 2023-02-21
...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 40400.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 15 кв.м.

ул. Казбек №32, ет – 2
Окръжен съд: София град
Срок: от 13.01.2023 до 13.02.2023
Обявяване на: 2023-02-14
...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 38400.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 19 кв.м.

ул. Казбек №32, ет – 2
Окръжен съд: София град
Срок: от 12.01.2023 до 13.02.2023
Обявяване на: 2023-02-14
...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 17901.60 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 20 кв.м.

гр. София, р-н Слатина, ж.к. "Гео Милев", ул. "Виница" 17, ет.-2, гараж 2
Окръжен съд: София град
Срок: от 06.01.2023 до 06.02.2023
Обявяване на: 2023-02-07
...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 11900.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 27 кв.м.

гр. София, район Лозенец, м. ВИТОША ВЕЦ - СИМЕОНОВО, бл. 2, ет. 1
Окръжен съд: София град
Срок: от 23.12.2022 до 23.01.2023
Обявяване на: 2023-01-24
3/12 идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.905.1733.2.20 (шест, осем, едно, три, четири, точка, девет, нула, пет, точка, едно, седем, три, три, точка, две, точка, две, ну ...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 21029.60 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 16 кв.м.

гр. София, районПодуяне, ул. "Ботю Петков" № 77, ет. -1, Гараж № 9
Окръжен съд: София град
Срок: от 23.12.2022 до 23.01.2023
Обявяване на: 2023-01-24
...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 23431.20 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 16 кв.м.

гр. София, район Подуяне, ул. "Ботю Петков" № 77, ет. -1, гараж № 6
Окръжен съд: София град
Срок: от 23.12.2022 до 23.01.2023
Обявяване на: 2023-01-24
...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 24381.60 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 17 кв.м.

гр. София, район Подуяне, ул. "Ботю Петков" № 77, ет. -1, гараж № 2
Окръжен съд: София град
Срок: от 23.12.2022 до 23.01.2023
Обявяване на: 2023-01-24
...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 25158.40 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 18 кв.м.

гр. София,район Подуяне, ул. "Ботю Петков" № 77, ет. -1, Гараж № 1
Окръжен съд: София град
Срок: от 23.12.2022 до 23.01.2023
Обявяване на: 2023-01-24
...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 37288.08 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 20 кв.м.

гр. София, ул. "Буная" № 6, ет. -1, гараж 1
Окръжен съд: София град
Срок: от 21.11.2022 до 21.12.2022
Обявяване на: 2022-12-22
...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 36682.56 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 20 кв.м.

гр. София, ул. "Буная" № 6, ет. -1, гараж 4
Окръжен съд: София град
Срок: от 21.11.2022 до 21.12.2022
Обявяване на: 2022-12-22
...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 39949.92 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 21 кв.м.

гр. София, ул. "Буная" № 6, ет. -1, гараж 5
Окръжен съд: София град
Срок: от 21.11.2022 до 21.12.2022
Обявяване на: 2022-12-22
...

Гараж гр. София

Гараж гр. София

Цена: 22704.00 лв.

Населено място: гр. София
Квадратура 17 кв.м.

гр. София, р-н "Витоша", ул. "Българска легия" № 2Б, ет. -1, подземен гараж № 13
Окръжен съд: София град
Срок: от 21.11.2022 до 21.12.2022
Обявяване на: 2022-12-22
...

Евтини имоти от ЧСИ ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград

гр. софия улица „ген. стефан тошев" № 76 гр. софия ул. „христо батанджиев“ № 8 гр. софия жк «овча купел» ул. боряна № 29 гр. софия ул. "генерал кутузов" № 26 гр. софия ул. "стоян камбарев" гр. софия ул. арх. никола лазаров 31 гр. софия ул. стоян камбарев