Земеделска земя в Раздел за 79.20 лв.

Имоти > Имоти от чси Раздел > Земеделска земя

Земеделска земя в Раздел

Допълнителна информация

  Начална цена: 79.20 лв.
  Окръжен съд: Ямбол
  Квадратура: 327 кв.м.
  Срок: 30.06.2020 до 30.07.2020
  Обявяване: 2020-07-31
  Адрес: Поземлен имот с идентификатор 61738.18.200 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ЛОЗЯТА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, с площ 327 кв.м.,
  ЧСИ: Ирина Станева Христова
  Телефон: 046 - 623003
  Email: sl_kuzmanova@abv.bg

Всички имоти за Раздел
Всички имоти на ЧСИ Ирина Станева Христова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд, обявявам на заинтересованите, че съгл.чл.476 ГПК от 30.06.2020 г.-до 30.07.2020 г. ще се проведе ВТОРА публична продан по изп. дело №20158780401177, в сградата на РС- Елхово, като на 31.07.2020 г. в 11.00 ч. в зала на РС Елхово ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на Михайл Христов Чобанов, а именно: 1. Поземлен имот с идентификатор 61738.51.124 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „СЕЛСКА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 5999 кв.м., номер по предходен план: 051124, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.51.120, 61738.51.133, 61738.51.125, 61738.51.119; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1900,80 лв. /хиляда и деветстотин лева и осемдесет стотинки /. 2. Поземлен имот с идентификатор 61738.51.125 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „СЕЛСКА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 6000 кв.м., номер по предходен план: 051125, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.51.124, 61738.51.133, 61738.51.126, 61738.51.119; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1900,80 лв. /хиляда и деветстотин лева и осемдесет стотинки /. 3. Поземлен имот с идентификатор 61738.51.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „СЕЛСКА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 4491 кв.м., номер по предходен план: 051126, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.51.125, 61738.51.133, 61738.51.127, 61738.51.119; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1425,60 лв. /хиляда четиристотин двадесет и пет лева и шестдесет стотинки /. 4. Поземлен имот с идентификатор 61738.51.127 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „СЕЛСКА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 3999 кв.м., номер по предходен план: 051127, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.51.126, 61738.51.133, 61738.51.857, 61738.51.119; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1267,20лв. /хиляда двеста шестдесет и седем лева и двадесет стотинки/. 5. Поземлен имот с идентификатор 61738.47.170 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ПАЧЕВА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 7960 кв.м., номер по предходен план: 047170, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.47.45, 61738.47.171, 61738.47.142, 61738.47.43; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 2520 лв. /две хиляди петстотин и двадесет лева /. 6. Поземлен имот с идентификатор 61738.47.171 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ПАЧЕВА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 6160 кв.м., номер по предходен план: 047171, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.47.170, 61738.47.45, 61738.47.172, 61738.47.43; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1951,20 лв. /хиляда деветстотин петдесет и един лев и двадесет стотинки /. 7. Поземлен имот с идентификатор 61738.47.172 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ПАЧЕВА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 3000 кв.м., номер по предходен план: 047172, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.47.43, 61738.47.171, 61738.47.45, 61738.47.173; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 950,40 лв. /деветстотин и петдесет лева и четиридесет стотинки /. 8. Поземлен имот с идентификатор 61738.47.173 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ПАЧЕВА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 3000 кв.м., номер по предходен план: 047173, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.47.43, 61738.47.172, 61738.47.45, 61738.47.174; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 950,40лв. /деветстотин и петдесет лева и четиридесет стотинки /. 9. Поземлен имот с идентификатор 61738.47.174 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ПАЧЕВА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 3000 кв.м., номер по предходен план: 047174, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.47.43, 61738.47.173, 61738.47.45, 61738.47.175; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 950,40 лв. /деветстотин и петдесет лева и четиридесет стотинки /. 10. Поземлен имот с идентификатор 61738.47.175 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ПАЧЕВА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 6000 кв.м., номер по предходен план: 047175, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.47.43, 61738.47.174, 61738.47.45, 61738.47.176; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1900,80лв. /хиляда и деветстотин лева и осемдесет стотинки /. 11. Поземлен имот с идентификатор 61738.47.176 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ПАЧЕВА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 5998 кв.м., номер по предходен план: 047176, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.47.43, 61738.47.175, 61738.47.45, 61738.47.42, 61738.47.142; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1900,80 лв. /хиляда и деветстотин лева и осемдесет стотинки /. 12. Поземлен имот с идентификатор 61738.41.100 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ТИЛОВ БАИР”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ОВОЩНА ГРАДИНА, с площ 2779 кв.м., номер по предходен план: 041100, категория на земята при неполивни условия: 9, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.41.99, 61738.41.102, 61738.41.101, 61738.41.97, 61738.41.666; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1000,80 лв. /хиляда лева и осемдесет стотинки/. 13. Поземлен имот с идентификатор 61738.18.200 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ЛОЗЯТА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, с площ 327 кв.м., номер по предходен план: 018200, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.18.853, 61738.18.249; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 79,20 лв. /седемдесет и девет лева и двадесет стотинки /. Имотът е собственост на „БАЙ ЛАНД” ЕООД, наложена е възбрана в полза на взискателя. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Задатък се внася за всеки имот отделно. На плика наддавачът отбелязва, както следва: три имена, номер на изпълнителното дело, дата и час на публичната продан, номер на имота, за който се отнася наддавателното предложение. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на ДСИ при РС- Елхово, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-30.07.2020 г. -17,00ч. Гр.Ямбол, 22.05.2020г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

Продава Земеделска земя в Раздел за 79.20 лв. на търг от ЧСИ