Земеделска земя в Вардим за 3655.13 лв.

Имоти > Имоти от чси Вардим > Земеделска земя

Земеделска земя в Вардим

Допълнителна информация

  Начална цена: 3655.13 лв.
  Окръжен съд: Велико Търново
  Квадратура: 716 кв.м.
  Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
  Обявяване: 2019-07-18
  Адрес:
  ЧСИ: Дияна Живкова Колева - Стефанска
  Телефон: 062 - 600033
  Email: sis_d.koleva@abv.bg

Всички имоти за Вардим
Всички имоти на ЧСИ Дияна Живкова Колева - Стефанска

Нива от 0,716 дка, в м. „КУРУ ДЕРЕ", в землището на с. Вардим, съставляваща имот № 260074 по плана за земеразделяне на това землище, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: имот № 260073 - Полски път ...

Продава Земеделска земя в Вардим за 3655.13 лв. на търг от ЧСИ