Земеделска земя в ЦАРЕВО за 12419.20 лв.

Имоти > Имоти от чси ЦАРЕВО > Земеделска земя

Земеделска земя в ЦАРЕВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 12419.20 лв.
  Окръжен съд: Бургас
  Квадратура: 4992 кв.м.
  Срок: 16.04.2019 до 16.05.2019
  Обявяване: 2019-05-17
  Адрес: с.Лозенец, общ.Царево, обл.Бургас, местност "ХАДЖИЯНЕ"
  ЧСИ: Ивелина Божилова
  Телефон: 056 – 820080; 0 889 - 441 017
  Email: ivonka1973@abv.bg

Всички имоти за ЦАРЕВО
Всички имоти на ЧСИ Ивелина Божилова

недвижим имот, находящ се в с.Лозенец, общ.Царево, обл.Бургас, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44094.4.123 /четиридесет и четири хиляди деветдесет и четири, точка, четири, точка, сто двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лозенец, общ.Царево, обл.Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-54/24.08.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с площ от 4 992 кв.м. /четири хиляди деветстотин деветдесет и два квадратни метра/, с адрес на поземления им от: местност "ХАДЖИЯНЕ", трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, номер по предходен план: квартал: 0, при съседи: 44094.4.826, 44094.4.116, 44094.4.2, 44094.4.124. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на 12 419.20 лв. /дванадесет хиляди четиристотин и деветнадесет лева и двадесет стотинки/.

Продава Земеделска земя в ЦАРЕВО за 12419.20 лв. на търг от ЧСИ