Земеделска земя в КОЗЛОДУЙ за 8500.00 лв.

Имоти > Имоти от чси КОЗЛОДУЙ > Земеделска земя

Земеделска земя в КОЗЛОДУЙ

Допълнителна информация

  Начална цена: 8500.00 лв.
  Окръжен съд: Враца
  Квадратура: 27 кв.м.
  Срок: 07.10.2017 до 07.11.2017
  Обявяване: 2017-11-08
  Адрес: С.ГЛОЖЕНЕ
  ЧСИ: Валери Генов Йотов
  Телефон: 092 - 620757
  Email: sivaleriyotov@abv.bg

Всички имоти за КОЗЛОДУЙ
Всички имоти на ЧСИ Валери Генов Йотов

½ идеална част от поземлен имот № 125026 /масив № 125, парцел № 26/ в землището на с. Гложене с ЕКАТТЕ 18505, общ. Козлодуй. Площ на имота - 27.129 дка. Начин на трайно ползване : Нива. категория на земята при неполивни условия: Четвър ...

Продава Земеделска земя в КОЗЛОДУЙ за 8500.00 лв. на търг от ЧСИ