Жилищна сграда в Карабунар за 30000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Карабунар > Жилищна сграда

Жилищна сграда в Карабунар

Допълнителна информация

  Начална цена: 30000.00 лв.
  Окръжен съд: Пазарджик
  Квадратура: 210 кв.м.
  Срок: 06.10.2019 до 06.11.2019
  Обявяване: 2019-11-07
  Адрес:
  ЧСИ: Добромир Иванов Даскалов
  Телефон: 034 460 119
  Email: ddaskalov@lg-bg.com

Всички имоти за Карабунар
Всички имоти на ЧСИ Добромир Иванов Даскалов

Масивна двуетажна сграда с разгъната застроена площ от 210,00 (двеста и десет) кв. метра, състояща се от еднофамилна жилищна сграда със застроена площ от 96,00 (деветдесет и шест) кв. метра; търговски обект (кафе – еспресо и магазин за пакетирани храни) с обща застроена площ от 114.00 (сто и четиринадесет) кв. метра, както и двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 81.00 (осемдесет и един) кв. метра с РЗП от 162 кв.м. и навес с площ от 40,00 (четиридесет) кв.м. ведно с дворното място, в което са построени всички гореописани сгради, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII – 211 (дванадесети римско за имот двеста и единадесети) в квартал 24 (двадесет и четвърти) по плана на с. Карабунар, община Септември, Пазарджишка област с площ на поземления имот от 1 038,00 (хиляда и тридесет и осем) кв. метра, при съседи на имота: поз. имот 209, поз. имот 212, УПИ XI – 214 и улица, ведно с всички подобрения и приращения в гореописания имот. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 30 000,00 лв. (тридесет хиляди лева), съставляваща 80 % от цената, определена в протокол на ЧСИ от 10.09.2019 г., съгласно чл. 494 ГПК, чл. 485 от ГПК.

Продава Жилищна сграда в Карабунар за 30000.00 лв. на търг от ЧСИ