Етаж от къща в гр. Лясковец за 13384.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Лясковец > Етаж от къща

Етаж от къща в гр. Лясковец

Допълнителна информация

  Начална цена: 13384.00 лв.
  Окръжен съд: Велико Търново
  Квадратура: 145 кв.м.
  Срок: от 15.01.2022 до 15.02.2022
  Обявяване: 2022-02-16
  Адрес: гр.Лясковец, ул.Капитан Дядо Никола №12
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Лясковец
Всички имоти на ЧСИ

1/4 /една четвърт/ идеална част от 1/3 /една трета/ идеална част от НЕДВИЖИМ ИМОТ с кадастрален номер 1233, за който е отреден урегулиран поземлен имот II – 1233/две римско за хиляда двеста тридесет и три арабско/, в кв. номер 81 /осемдесет и първи/ по Подробен устройствен план – План за регулация на град Лясковец, Община Лясковец, Област Велико Търново, одобрен със Заповед номер 346/09.06.1993г., Кадастрален план, одобрен със Заповед номер 300 – 4 &ndash ; 49/31.10.2003г., План за улична регулация, одобрен с Решение номер 277/28.04.2005г., съгласно СКИЦА номер 604/02.10.2020г., издадена от Община Лясковец, с площ на имота 819 кв.м/осемстотин и деветнадесет кв.метра/, при граници за имота: на изток – имот 1232, на юг – Улица, на запад – Улица, имот 1190, и 1/4 идеална част от ПЪРВИ ЕТАЖ от построената в този имот триетажна жилищна сграда, състоящ се от: три спални, дневна, кухня , баня, тоалетна, коридор, три тераси – към кухнята, към дневната и към една от спалните и една закрита тераса – зимна градина, със застроена площ, измерена на място от 145,00 /сто и четиридесет и пет/ квадратни метра, при граници: стълбище и коридор, отдолу – гаражи и избени помещения, отгоре – втори жилищен етаж; заедно със 1/4 идеална част от прилежащите към него: ИЗБА с площ от 9 /девет/ квадратни метра, при граници: коридор, избено помещение на сем. Комитови и външна стена, и ГАРАЖ номер 1 /едно/ с площ от 12.00 /дванадесет/ квадратни метра, разположен в най-югоизточната част на сутеренен етаж, при граници: улица, гараж на сем. Минчеви с вход и стълбище за общо ползване, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото.

Продава Етаж от къща в гр. Лясковец за 13384.00 лв. на търг от ЧСИ