Етаж от къща в ХАСКОВО за 40770.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ХАСКОВО > Етаж от къща

Етаж от къща в ХАСКОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 40770.00 лв.
  Окръжен съд: Хасково
  Квадратура: 98 кв.м.
  Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
  Обявяване: 2020-02-25
  Адрес: ул. Драгоман № 122А, ет. 2, ап. 2
  ЧСИ: Захари Георгиев Запрянов
  Телефон: 038 - 626 444
  Email: zahary.zapryanov@gmail.com

Всички имоти за ХАСКОВО
Всички имоти на ЧСИ Захари Георгиев Запрянов

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77195.734.171.5.2 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин тридесет и четири точка сто седемдесет и едно точка пет точка две/, гр. Хасковo, общ. Хасково, обл. Хасково; по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на Изпълнителния директор на АК гр. София, последно изменение със заповед: КД-14-26-208/26.03.2013г. на Началник на СГКК - -Хасково, адрес на имота: гр. Хас ково, п.к. 6300, ул. „Драгоман“ № 122 - А /сто двадесет и две тире буква „А“/, ет. 2 /две/, ап. 2 /две/, самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 77195.734.171.5 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин тридесет и четири точка сто седемдесет и едно точка пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 77195.734.171 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин тридесет и четири точка сто седемдесет и едно/, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/; с площ 98.30 /деветдесет и осем цяло и тридесет стотни/ квадратни метра, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 77195.734.171.5.1; над обекта: няма, стар идентификатор: няма, ВЕДНО с прилежащите му: избено помещение, с площ 12.2 /дванадесет цяло и две десети десети/ квадратни метра; ВЕДНО с 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на сградата и 1/4 /една четвърт/ идеална част от правото на строеж върху поземления имот; като при извършване на описа се установи, че имота е с три стаи, коридор, кухня и помощно помещение към северна тераса, и две тераси. Подови настилки – балатум, стени – тапети, дограма – дървена Има два санитарни възела с подове – теракота, стени – фаянс и дограма ПВЦ. Подовете частично са с бетонна плоча, частично – гредоред

Продава Етаж от къща в ХАСКОВО за 40770.00 лв. на търг от ЧСИ