Етаж от къща в ТОПОЛОВГРАД за 8800.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ТОПОЛОВГРАД > Етаж от къща

Етаж от къща в ТОПОЛОВГРАД

Допълнителна информация

  Начална цена: 8800.00 лв.
  Окръжен съд: Ямбол
  Квадратура: 100 кв.м.
  Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
  Обявяване: 2019-09-17
  Адрес: ул.Малко Търново №2
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за ТОПОЛОВГРАД
Всички имоти на ЧСИ

Недвижим имот, намиращ се в град Тополовград на ул.Малко Търново №2/две/ и представляващ: 1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от дворно място цялото с площ от 534 кв.м. /петстотин и тридесет и четири кв.м./, представляващо поземлен имот с планоснимачен №1555 /хиляда и петстотин и петдесет и пет/, за който е отреден урегулиран поземлен имот XIII-1555 /римско тринадесет, арабско хиляда и петстотин и петдесет и пет/, в квартал 118 /сто и осемнадесет/ по подробния устройствен план на гра д Тополовград, заедно и в реална собственост с целия първи етаж от построената в дворното място двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ 100 кв.м. /сто кв.м./, при граници и съседи на имота: УПИ XIV-1553, УПИ XV-1554, XII-1556 и от едната страна улица.

Продава Етаж от къща в ТОПОЛОВГРАД за 8800.00 лв. на търг от ЧСИ