Етаж от къща в ХАСКОВО за 29185.20 лв.

Имоти > Имоти от чси ХАСКОВО > Етаж от къща

Етаж от къща в ХАСКОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 29185.20 лв.
  Окръжен съд: Хасково
  Квадратура: 183 кв.м.
  Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
  Обявяване: 2019-09-18
  Адрес: ул. Панагюрище № 9, ет. 2
  ЧСИ: Захари Георгиев Запрянов
  Телефон: 038 - 626 444
  Email: zahary.zapryanov@gmail.com

Всички имоти за ХАСКОВО
Всички имоти на ЧСИ Захари Георгиев Запрянов

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77195.729.254.1.3 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и девет точка двеста петдесет и четири точка едно точка три/ по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-63/05.10.2006 г. на ИД на АК гр.София и Заповед № РД-13-286/07.11.2011г., последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект в сграда – няма изменение, с адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, ул.”Панагюрище” № 9 /девет/, етаж 2 /две/, самостоятелният обект се намира в сграда с № 77195.729.254.1 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и девет точка двеста петдесет и четири точка едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 77195.729.254 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и девет точка двеста петдесет и четири/, с предназначение: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 183.00 кв.м./сто осемдесет и три квадратни метра/, ниво 1 /едно/; стар идентификатор: няма; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 77195.729.254.1.2, 77195.729.254.1.1; над обекта: няма, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху имота, съгласно Схема № 7/06.12.2011 г. на СК-Хасково, като извършване на описа се установи, че жилището е с подови настилки – ламинат и балаум, дограми – ПВЦ, стени - боя

Продава Етаж от къща в ХАСКОВО за 29185.20 лв. на търг от ЧСИ