Етаж от къща в ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ за 28554.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ > Етаж от къща

Етаж от къща в ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 28554.00 лв.
  Окръжен съд: Шумен
  Квадратура: 305 кв.м.
  Срок: 10.09.2019 до 10.10.2019
  Обявяване: 2019-10-11
  Адрес: ул. "Генерал Гурко" № 13
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Всички имоти на ЧСИ

1/2 идеална част от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 305 кв.м., съставляващо УПИ III-281 от квартал 7 по плана на гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен, улица „Генерал Гурко“ № 13, при граници за УПИ: от север – ул.“Ген. Гурко“, от юг – УПИ-I, от запад – УПИ II-289 и от изток – УПИ IV-280, ведно с: ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна жилищна сграда, построена в дворното място, част от избения етаж, представляващ две пригодени за живеене помещения, санитарен възел и корид ор, както и 1/2 идеални части от таванското помещение и от общите части на сградата по смисъла на чл. 38 от ЗС, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велики Преслав имотът представлява: 1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор 58222.495.137, с адрес: обл. Шумен, община Велики Преслав, град Велики Преслав, ул. „Ген. Гурко“ № 13, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), вид територия – урбанизирана, с площ 305 кв.м., при съседни поземлени имоти: 58222.495.155, 58222.495.138, 58222.495.2105, 58222.495.136, ведно със: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 58222.495.137.1.3, попадащ в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58222.495.137, с адрес обл. Шумен, общ. Велики Преслав, гр. Велики Преслав, ул. „Ген. Гурко“ № 13, ет.1, тип – жилище, апартамент на едно ниво, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – 58222.495.137.1.1, 58222.495.137.1.2, над обекта – 58222.495.137.1.4; САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 58222.495.137.1.1, попадащ в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58222.495.137, с адрес обл. Шумен, общ. Велики Преслав, гр. Велики Преслав, ул. „Ген. Гурко“ № 13, ет. 0, тип – жилище, апартамент на едно ниво, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 58222.495.137.1.2, под обекта - няма, над обекта – 58222.495.137.1.3, както и 1/2 ид.ч. от общите части на сградата по смисъла на чл.38 от Закона за собствеността. ГАРАЖ, находящ се в дворно място - УПИ III-281 от квартал 7 по плана на гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен, който съгласно кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Велики Преслав представлява СГРАДА с идентификатор 58222.495.137.2, с предназначение хангар, депо, гараж, брой етажи 1, с площ 29 кв. м., построена в поземлен имот с идентификатор 58222.495.137, с адрес: област Шумен, община Велики Преслав, град Велики Преслав, ул. „Ген. Гурко“ № 13, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), вид територия – урбанизирана, площ 305 кв.м., при съседи на поземления имот: 58222.495.155, 58222.495.138, 58222.495.2105, 58222.495.136 Данни за площта на самостоятелния обект – първи жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, липсват по акт за собственост и кадастрално описание. По данъчна оценка е с площ от 82 кв.м. Липсват и данни и за площта на двете стаи, пригодене за живеене, представлящи част от избен етаж. По данъчна оценка площта на същите е 63 кв.м. Сградата е на два надземни етажа: избен етаж и подпокривно пространство. Избеният етаж е полуподземен и се състои от коридор, дневна с кухненски бокс, стая и санитарно помещение, Подовете са с мозайка и дюшеме, а стените с деколин. Имат мазилка. Вратите и дограмата са дървени. Първият жилищен етаж се състои от коридор, дневна с кухненски бокс, две стаи, санитарно помещение и остъклена тераса. Вратите са дървени, стаите са с паркет и замазка. Санитарното помещение е с теракот, стените и тавана са шпакловани, има и вароциментна мазилка и фаянс.

Продава Етаж от къща в ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ за 28554.00 лв. на търг от ЧСИ