Етаж от къща в Симеоновград за 4050.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Симеоновград > Етаж от къща

Етаж от къща в Симеоновград

Допълнителна информация

  Начална цена: 4050.00 лв.
  Окръжен съд: Хасково
  Квадратура: 80 кв.м.
  Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
  Обявяване: 2019-09-17
  Адрес: ул."Гагарин" № 22
  ЧСИ: Калинка Стайкова Араклиева
  Телефон: 038 - 626662
  Email: araklieva@dir.bg

Всички имоти за Симеоновград
Всички имоти на ЧСИ Калинка Стайкова Араклиева

921/1165 идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII-984 в кв. 68 /шестдесет и осми/по подробния устройствен план на гр. Симеоновград, общ. Симеоновград, обл. Хасково, одобрен със Заповед № 368/1989 г., застроен и незастроен, с адрес: гр. Симеоновград, ул. ”Гагарин” № 22, целият с площ от 1165 кв.м. /хиляда сто шестдесет и пет квадратни метра/, ведно с целия ПЪРВИ САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от построената в имота двуфамилна двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 80 к в.м. /осемдесет квадратни метра/, съгласно удостоверение по чл. 264 ал. 1 от ДОПК изх.№ 0929000171/18.02.2008 г. на Община Симеоновград, както и ведно с построения в имота ГАРАЖ със застроена площ от 28 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра/, съгласно удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК изх. № 0929000171/18.02.2008 г. на Община Симеоновград, при граници и съседи на имота: улица, УПИ VII - 985, УПИ XII - 978, УПИ IX-983 - ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА - 4 050 лв. /четири хиляди и петдесет лева/;

Продава Етаж от къща в Симеоновград за 4050.00 лв. на търг от ЧСИ