Етаж от къща в Брежани за 34960.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Брежани > Етаж от къща

Етаж от къща в Брежани

Допълнителна информация

  Начална цена: 34960.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 0 кв.м.
  Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
  Обявяване: 2019-09-10
  Адрес: УЛ. "СТАНОЙ КРЕКМАНСКИ" № 1
  ЧСИ: Виолина Йорданова Тозева
  Телефон: 073 836295
  Email: violina_tozeva@abv.bg

Всички имоти за Брежани
Всички имоти на ЧСИ Виолина Йорданова Тозева

ГАРАЖЕН ЕТАЖ и ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажната масивна жилищна сграда, състояща се от гаражен етаж и два жилищни етажа, със застроена площ от 84.06 кв.м. /осемдесет и четири цяло и шест стотни квадратни метра/, която жилищна сграда е построена в УПИ IХ /девети/, за имоти пл. № 149 /сто четиридесет и девет/ и 150 /сто и петдесет/, квартал 3 /трети/ по регулационния план на с. Брежани, община Симитли, област Благоевград, одобрен със заповед № 1365/16.03.1959 г. , при съседи на имо та по документ за собственост: Васил Димчев Груев, Ангел Георгиев Велев, Александър Иванов Пенчев и улица, и при съседи по скица № 306/03.07.2008 г.: УПИ VIII 153, УПИ VI 151, УПИ V 148, УПИ IV 147, УПИ I 140 и улица. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 34 960,00 лв. / тридесет и четири хиляди деветстотин и шестдесет лева /.

Продава Етаж от къща в Брежани за 34960.00 лв. на търг от ЧСИ