Етаж от къща в ПЕТРИЧ за 51600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЕТРИЧ > Етаж от къща

Етаж от къща в ПЕТРИЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 51600.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 129 кв.м.
  Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
  Обявяване: 2019-09-16
  Адрес: ул.Пирин №38
  ЧСИ: Милица Димитрова Велева
  Телефон: 073 832341
  Email: militsa.veleva@abv.bg

Всички имоти за ПЕТРИЧ
Всички имоти на ЧСИ Милица Димитрова Велева

ПРИЗЕМЕН НЕЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със ЗП от 129.40кв.м. от триетажна масивна жилищна сграда, състояща се от два жилищни и един приземен нежилищен етаж, ведно със съответните идеални части от общите части н сградата и правото на строеж върху мястото, която сграда е построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIX- общински, в квартал 125А по плана на град Петрич, с площ на УПИ от 182.40кв.м., при съседи на имота: запад - река "Луда Мара", от север-УПИ XX-общински, от изток-улица "Пирин" и от юг-XVIII-общински, пре дставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.602.4658.1.3 съгласно СХЕМА № 19451/23.10.2012г. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград,одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на ИД на АГКК, намиращ се в сграда № 1, разположена в имот с идентификатор 56126.602.4658; адрес на имота: гр. Петрич, ул. Пирин № 38, ет.0, предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 129.40 кв. м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 56126.602.4658.1.1 Началната цена е в размер на 51 600 лв. ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със ЗП от 129.40кв.м. от триетажна масивна жилищна сграда, състояща се от два жилищни и един приземен нежилищен етаж, ведно със съответните идеални части от общите части н сградата и правото на строеж върху мястото, която сграда е построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIX- общински, в квартал 125А по плана на град Петрич, с площ на УПИ от 182.40кв.м., при съседи на имота: запад - река "Луда Мара", от север-УПИ XX-общински, от изток-улица "Пирин" и от юг-XVIII-общински, а съгласно СХЕМА № 19450/23.10.2012г. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград,одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на ИД на АГКК, ВТОРИЯТ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ е самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.602.4658.1.2, намиращ се в сграда № 1, разположена в имот с идентификатор 56126.602.4658; адрес на имота: гр. Петрич, ул. Пирин № 38, ет.2, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива: 1, посочена в документа площ: 129.40 кв.м и прилежащи части: съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 56126.602.4658.1.1; над обекта: няма Началната цена е в размер на 51 600 лв.

Продава Етаж от къща в ПЕТРИЧ за 51600.00 лв. на търг от ЧСИ