Етаж от къща в Гара Елин Пелин за 78120.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Гара Елин Пелин > Етаж от къща

Етаж от къща в Гара Елин Пелин

Допълнителна информация

  Начална цена: 78120.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 72 кв.м.
  Срок: 05.08.2019 до 05.09.2019
  Обявяване: 2019-09-09
  Адрес: ул. Георги Бенковски 19
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Гара Елин Пелин
Всички имоти на ЧСИ

1/4 (една четвърт) идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1080 (хиляда и осемдесет) кв.м., находящ се в обл. София, общ. Елин Пелин, с. Елин Пелин /с. гара Елин Пелин, ул. Георги Бенковски №19, съставляващ УПИ XVIII – 464, 465 (осемнадесети отреден за имот планоснимачни номера четиристотин шестдесет и четвърти, четиристотин шестдесет и пети), в квартал 49 (четиридесет и девети), по плана на селото, като имота е образуван от УПИ XV – 653 (петнадесети отреден за имот планоснимаче н номер шестстотин петдесет и трети), в квартал 49 (четиридесет и девети) по стария отменен план на селото, утвърден със заповед № АБ – 428/1983г., при граници и съседи : улица, УПИ XIX – 466 (деветнадесети отреден за имот планоснимачен номер четиристотин шестдесет и шести), УПИ XXI – 463 (двадесет и първи отреден за имот планоснимачен номер четиристотин шестдесет и трети), УПИ XXII – 462 (двадесет и втори отреден за имот планоснимачен номер четиристотин шестдесет и втори), УПИ III – 459 (трети отреден за имот планоснимачен номер четиристотин петдесет и девети), УПИ IV - 458, 457 (четвърти отреден за имот планоснимачен номер четиристотин петдесет и осми, четиристотин петдесет и седми), УПИ V – 456 (пети отреден за имот планоснимачен номер четиристотин петдесет и шести) и УПИ XVII – 455,454 (седемнадесети отреден за имот планоснимачен номер четиристотин петдесет и пети, четиристотин петдесет и четвърти), а по нотариален акт: Йордан Атанасов Попов, Никола Митков Гергов, Стоян Недялков Стоянов, наследници на Спас Димитров Кундрев и улица, заедно с целият ПЪРВИ ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖЕН ИЗТОЧЕН БЛИЗНАК, със застроена площ от 72.00 (седемдесет и два) кв.м., с разпределение на етажа: стълбище, коридор, две спални, дневна, кухня, баня с тоалетна и тераса, заедно с ½ (една втора) идеална част от общите части на сградата, както и всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в имота.

Продава Етаж от къща в Гара Елин Пелин за 78120.00 лв. на търг от ЧСИ