Етаж от къща в Копиловци за 11600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Копиловци > Етаж от къща

Етаж от къща в Копиловци

Допълнителна информация

  Начална цена: 11600.00 лв.
  Окръжен съд: Кюстендил
  Квадратура: 92 кв.м.
  Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
  Обявяване: 2019-09-03
  Адрес:
  ЧСИ: Валентина Любомирова Александрова - Ангелова
  Телефон: 078 - 55 44 25
  Email: valia_aleksandrova@mail.bg

Всички имоти за Копиловци
Всички имоти на ЧСИ Валентина Любомирова Александрова - Ангелова

1 / 2 /една втора идеална част/ от УПИ IV /четвърти/ имот планоснимачен номер 341 /триста четиридесет и едно/ в квартал 13 /тринадесети/, целият с площ от 628 кв.м. /шестстотин двадесет и осем квадратни метра/ по плана на с. Копиловци, община Кюстендил, утвърден със Заповед № 855/27.04.1968 г. на кмета на община Кюстендил, ВЕДНО с ПЪРВИЯ ЕТАЖ от двуетажната масивна жилищна сграда със застроена площ от 92 кв.м. /деветдесет и два квадратни метра/ , две стаи от сутеренния етаж под кухнята и спалнята на етажа, една таванска стая, при съседи на имота: улица, УПИ V- 151, УПИ I- 148, УПИ III – 150, съгласно скица № 426/17.02.1995 г. на Община Кюстендил. Началната цена, от която ще започне наддаването е 11 600 лв. /единадесет хиляди и шестстотин лева/.

Продава Етаж от къща в Копиловци за 11600.00 лв. на търг от ЧСИ