Етаж от къща в Мусомища за 18800.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Мусомища > Етаж от къща

Етаж от къща в Мусомища

Допълнителна информация

  Начална цена: 18800.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 96 кв.м.
  Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
  Обявяване: 2019-08-27
  Адрес:
  ЧСИ: Милица Димитрова Велева
  Телефон: 073 832341
  Email: militsa.veleva@abv.bg

Всички имоти за Мусомища
Всички имоти на ЧСИ Милица Димитрова Велева

1. 1/6 идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел III, заснет като имот с планоснимачен №633 от квартал 46 по действащия дворищно-регулационен план на село Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевградска, утвърден със Заповед №13/1987г., с площ за имота от 1 035 кв.м., при съседи за имота по скица с изх. №109/16.11.2006г. на Общ. администрация – Гоце Делчев /Кметство с.Мусомища/: от югоизток – улица, от югозапад – Димитър Картулев и наследници на Кирил Шалев, от североза пад – наследници на Никола Шалев и наследници на Георги Янев, от североизток – наследници на Тодор Каракепелиев, Люба Топалова и Атанас Маджиров, ведно с ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 96.00 кв.м. НАЧАЛНАТА ЦЕНА Е В РАЗМЕР 18 800 лв. 2. ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 96.00 кв.м. от ДВУЕТАЖНАТА И ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел III, заснет като имот с планоснимачен №633 от квартал 46 по действащия дворищно-регулационен план на село Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевградска, утвърден със Заповед №13/1987г., с площ за имота от 1035 кв.м., при съседи за имота по скица с изх. №109/16.11.2006г. на Общ. администрация – Гоце Делчев /кметство с.Мусомища/: от югоизток – улица, от югозапад – Димитър Картулев и наследници на Кирил Шалев, от северозапад – наследници на Никола Шалев и наследници на Георги Янев, от североизток – наследници на Тодор Каракепелиев, Люба Топалова и Атанас Маджиров. НАЧАЛНАТА ЦЕНА Е В РАЗМЕР 18 400 лв.

Продава Етаж от къща в Мусомища за 18800.00 лв. на търг от ЧСИ