Етаж от къща в СЕВЛИЕВО за 44100.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СЕВЛИЕВО > Етаж от къща

Етаж от къща в СЕВЛИЕВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 44100.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 70 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес: ул. "Гочо Москов" № 26
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за СЕВЛИЕВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

1/4 /една четвърт/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл. № 1436 /хиляда четиристотин тридесет и шести/, с площ от 487 /четиристотин осемдесет и седем/ кв. м., за който е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І - 1436 /едно римско за хиляда четиристотин тридесет и шест/ по плана на град Севлиево, квартал 73 /седемдесет и трети/, с административен адрес на имота: град Севлиево, ул. "Гочо Москов" № 26 /двадесет и шест/, целия с площ от 500 /петстотин/ квадратни метра, ВЕДНО с реално ЦЕЛИЯ ВТОРИ ЕТАЖ от пос троената в имота ДВУФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ на етажа от 70 /седемдесет/ квадратни метра, ЗАЕДНО С 1/2 /една втора/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от таванско помещение и стълбище, при граници: Урегулиран поземлен имот ІІ /две римско/ - жилищен блок, Урегулиран поземлен имот ХІІІ /тринадесет римско/ на Петър Атанасов Петров, ул. "Гочо Москов" и ул. "Христо Драганов". НАЧАЛНА ЦЕНА: 44 100 (четиридесет и четири хиляди и сто) левa

Продава Етаж от къща в СЕВЛИЕВО за 44100.00 лв. на търг от ЧСИ