Едностаен апартамент в ПЛОВДИВ за 90160.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Едностаен апартамент

Едностаен апартамент в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 90160.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 55 кв.м.
  Срок: 26.05.2019 до 26.06.2019
  Обявяване: 2019-06-27
  Адрес: пл. Антон Чехов № 3
  ЧСИ: Драгомира Димитрова Митрова
  Телефон: 032 - 269000
  Email: dragomira_mitrova@abv.bg

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Драгомира Димитрова Митрова

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.944.1.15 (пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка девет четири четири точка едно точка едно пет), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г., на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, район Северен, п.к. 4000, пл. „Антон Чехов” № 3 /три/, ет. 5 /пети/, ап. 15 /петнадесети/, самостоятелният о бект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.944, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 54.96 кв.м. /петдесет и четири цяло и деветдесет и шест стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.506.944.1.14; 56784.506.944.1.16, под обекта: 56784.506.944.1.11, над обекта: 56784.506.944.1.19, ВЕДНО с избено помещение № 15 /петнадесет/, с площ от 3.20 кв.м. /три цяло и двадесет стотни квадратни метра/, КАКТО и 3.561 % /три цяло петстотин шестдесет и една хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от право на строеж.

Продава Едностаен апартамент в ПЛОВДИВ за 90160.00 лв. на търг от ЧСИ